12.12.2018 22:31
 
 
Meslek Gruplarının Yıllara Göre Yayın Dağılımı
Meslek Gruplarının
Geçmiş
2014
2015
2016
2017
2018
Toplam
Akademisyen3140133107704093499
Öğretmen (MEB)82200012
Öğretmen (Özel Kurum)1000001
Yüksek Lisans Öğrencisi41233215
Doktora Öğrencisi113464142143
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı11206010
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı203010024
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı1000001
Serbest Araştırmacı100120013
Diğer1120004
TOPLAM32991451228063133722


The En Fazla Yayın Üreten Meslek Gruplarının Toplam Yayın Sayıları chart showing Toplam series.