18.10.2019 2:35
 
 
Meslek Gruplarının Yıllara Göre Yayın Dağılımı
Meslek Gruplarının
Geçmiş
2015
2016
2017
2018
2019
Toplam
Akademisyen327510770421413509
Öğretmen (MEB)102000012
Öğretmen (Özel Kurum)1000001
Yüksek Lisans Öğrencisi52332015
Doktora Öğrencisi118641441147
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı22060010
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı230100024
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı1000001
Serbest Araştırmacı91200012
Diğer2200004
TOPLAM344612280652023735


The En Fazla Yayın Üreten Meslek Gruplarının Toplam Yayın Sayıları chart showing Toplam series.