14.12.2017 1:23
 
 
Meslek Gruplarının Yıllara Göre Yayın Dağılımı
Meslek Gruplarının
Geçmiş
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam
Akademisyen279734213110268223462
Öğretmen (MEB)71220012
Öğretmen (Özel Kurum)1000001
Yüksek Lisans Öğrencisi22123010
Doktora Öğrencisi902446423151
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı1012015
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı173301024
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı0100001
Serbest Araştırmacı37011012
Diğer1012004
TOPLAM291938014311777463682


The En Fazla Yayın Üreten Meslek Gruplarının Toplam Yayın Sayıları chart showing Toplam series.