24.06.2017 23:49
 
 
Meslek Gruplarının Yıllara Göre Yayın Dağılımı
Meslek Gruplarının
Geçmiş
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam
Akademisyen278534213110066153439
Öğretmen (MEB)71220012
Öğretmen (Özel Kurum)1000001
Yüksek Lisans Öğrencisi2211006
Doktora Öğrencisi902446423151
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı1012015
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı173300023
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı0100001
Serbest Araştırmacı37011012
Diğer1012004
TOPLAM290738014311471393654


The En Fazla Yayın Üreten Meslek Gruplarının Toplam Yayın Sayıları chart showing Toplam series.