14.12.2017 1:23
 
 
Personel Yaş İstatistiği
Meslek Grupları
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Ortalama
Akademisyen56,8247,3743,585033,2142,638,743,49
Öğretmen (MEB)037500041,5039,99
Öğretmen (Özel Kurum)004104535034,24
Yüksek Lisans Öğrencisi00026,53031,67031,1
Doktora Öğrencisi0041035,4437,6937,8836,59
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı0000032029,87
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı00003443,71042,7
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı004935041,71041,82
Serbest Araştırmacı0460035,237,25033,05
Diğer045,6742563435,29030,22
ORTALAMA56,8247,343,5849,4833,323938,6238,9


The Unvanlara Göre Araştırmacıların Yaş Ortalaması chart showing Ortalama series.