20.04.2019 6:15
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44426,09125873,911702
Öğretmen (MEB)2415,7912884,21152
Öğretmen (Özel Kurum)613,953786,0543
Yüksek Lisans Öğrencisi17331,5137668,49549
Doktora Öğrencisi6328,6415771,36220
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,393882,6146
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı416,672083,3324
Serbest Araştırmacı3720,914079,1177
Diğer8640,7612559,24211


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.