22.10.2018 20:20
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44226,12125073,881692
Öğretmen (MEB)2415,7912884,21152
Öğretmen (Özel Kurum)715,913784,0944
Yüksek Lisans Öğrencisi17231,3337768,67549
Doktora Öğrencisi5927,3115772,69216
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,023982,9847
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı417,391982,6123
Serbest Araştırmacı4220,3916479,61206
Diğer8640,1912859,81214


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.