18.10.2019 3:01
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44526,13125873,871703
Öğretmen (MEB)2415,7912884,21152
Öğretmen (Özel Kurum)613,643886,3644
Yüksek Lisans Öğrencisi17331,5737568,43548
Doktora Öğrencisi6428,9615771,04221
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,393882,6146
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı417,391982,6123
Serbest Araştırmacı372014880185
Diğer8941,212758,8216


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.