12.12.2018 23:00
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44226,08125373,921695
Öğretmen (MEB)2415,7912884,21152
Öğretmen (Özel Kurum)715,913784,0944
Yüksek Lisans Öğrencisi17231,3937668,61548
Doktora Öğrencisi6027,5215872,48218
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,023982,9847
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı417,391982,6123
Serbest Araştırmacı4219,9116980,09211
Diğer8640,5712659,43212


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.