17.02.2019 13:32
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44326,09125573,911698
Öğretmen (MEB)2415,8912784,11151
Öğretmen (Özel Kurum)613,953786,0543
Yüksek Lisans Öğrencisi17331,6337468,37547
Doktora Öğrencisi6228,3115771,69219
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,393882,6146
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı416,672083,3324
Serbest Araştırmacı3721,2613778,74174
Diğer8640,7612559,24211


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.