23.02.2018 13:01
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44026,28123473,721674
Öğretmen (MEB)2516,2312983,77154
Öğretmen (Özel Kurum)716,283683,7243
Yüksek Lisans Öğrencisi17131,7336868,27539
Doktora Öğrencisi5827,115672,9214
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001510015
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,023982,9847
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı417,391982,6123
Serbest Araştırmacı4121,4715078,53191
Diğer8540,4812559,52210


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.