24.04.2018 0:19
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44126,25123973,751680
Öğretmen (MEB)2415,6912984,31153
Öğretmen (Özel Kurum)716,283683,7243
Yüksek Lisans Öğrencisi17231,6837168,32543
Doktora Öğrencisi5827,115672,9214
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,023982,9847
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı417,391982,6123
Serbest Araştırmacı4221,7615178,24193
Diğer8540,4812559,52210


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.