25.08.2019 4:27
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44526,13125873,871703
Öğretmen (MEB)2415,7912884,21152
Öğretmen (Özel Kurum)613,643886,3644
Yüksek Lisans Öğrencisi17231,4437568,56547
Doktora Öğrencisi6428,9615771,04221
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,393882,6146
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı416,672083,3324
Serbest Araştırmacı3720,2214679,78183
Diğer8941,412658,6215


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.