24.06.2017 23:45
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen43526,28122073,721655
Öğretmen (MEB)2516,2312983,77154
Öğretmen (Özel Kurum)716,673583,3342
Yüksek Lisans Öğrencisi16931,8936168,11530
Doktora Öğrencisi5727,0115472,99211
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001510015
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,023982,9847
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı418,181881,8222
Serbest Araştırmacı4120,8115679,19197
Diğer8441,1812058,82204


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.