27.06.2019 14:03
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44526,13125873,871703
Öğretmen (MEB)2415,7912884,21152
Öğretmen (Özel Kurum)613,953786,0543
Yüksek Lisans Öğrencisi17331,5137668,49549
Doktora Öğrencisi6328,7715671,23219
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,393882,6146
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı416,672083,3324
Serbest Araştırmacı3720,6714279,33179
Diğer8741,0412558,96212


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.