17.08.2017 2:32
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen43726,37122073,631657
Öğretmen (MEB)2516,2312983,77154
Öğretmen (Özel Kurum)716,673583,3342
Yüksek Lisans Öğrencisi16931,7136468,29533
Doktora Öğrencisi5727,0115472,99211
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001510015
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,023982,9847
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı418,181881,8222
Serbest Araştırmacı4120,7115779,29198
Diğer8541,2612158,74206


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.