21.08.2018 16:25
 
 
Personel Cinsiyet İstatistiği
Meslek Grupları
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Akademisyen44226,2124573,81687
Öğretmen (MEB)2415,6912984,31153
Öğretmen (Özel Kurum)715,913784,0944
Yüksek Lisans Öğrencisi17231,4437568,56547
Doktora Öğrencisi5927,3115772,69216
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı001410014
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı817,023982,9847
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı417,391982,6123
Serbest Araştırmacı4220,6916179,31203
Diğer8640,3812759,62213


The Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.