17.08.2017 2:36
 
 
Meslek Gruplarının Yıllara Göre Atıf Dağılımı
Meslek Grupları
Geçmiş
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam
Akademisyen121181510104178
Öğretmen (MEB)0000000
Öğretmen (Özel Kurum)0000000
Yüksek Lisans Öğrencisi0000000
Doktora Öğrencisi4000004
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı0100001
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı0000000
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı0000000
Serbest Araştırmacı0000000
Diğer1000001
TOPLAM126191510104184


The En Fazla Atıfda Bulunulan Meslek Gruplarının Toplam Atıf Sayıları chart showing Toplam series.