18.10.2019 2:10
 
 
Meslek Gruplarının Yıllara Göre Proje Dağılımı
Meslek Grupları
Geçmiş
2015
2016
2017
2018
2019
Toplam
Akademisyen230000023
Öğretmen (MEB)0000000
Öğretmen (Özel Kurum)0000000
Yüksek Lisans Öğrencisi0000000
Doktora Öğrencisi0000000
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı0000000
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı0000000
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı0000000
Serbest Araştırmacı0000000
Diğer0000000
TOPLAM230000023


The En Fazla Proje Yürüten Meslek Gruplarının Toplam Proje Sayıları chart showing Toplam series.