18.10.2019 3:04
 
 
Meslek Gruplarının Türlere Göre Proje Dağılımı
TBTK: TÜBİTAK Projesi
SANT: Sanayi Tezleri Araştırma Projesi
KBDP: Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje
BAPA: BAP Destekli Araştırma Projesi
UKDP: Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler
ABÇP: Avrupa Birliği Çerçeve Projesi
ABDP: Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler
UABP: Uluslararası Bilimsel Araştırma Projesi
DGRP: Diğer Projeler
Meslek Grupları
TBTK
SANT
KBDP
BAPD
UKDP
ABBP
ABDP
UABP
DGRP
Toplam
Akademisyen000021010023
Öğretmen (MEB)0000000000
Öğretmen (Özel Kurum)0000000000
Yüksek Lisans Öğrencisi0000000000
Doktora Öğrencisi0000000000
Türk Tarih Kurumunda Araştırmacı0000000000
Diğer Kamu Kurumunda Araştırmacı0000000000
Özel Organizasyon veya Kurumlarda Araştırmacı0000000000
Serbest Araştırmacı0000000000
Diğer0000000000
TOPLAM000021010023


The En Fazla Proje Yürüten Meslek Gruplarının Toplam Proje Sayıları chart showing Toplam series.

 
   

The Toplamda En Fazla Proje Üreten Meslek Gruplarının Türlere Göre Proje Sayıları chart showing TBTK series, SANT series, KBDP series, BAPA series, UKDP series, ABCP series, ABDP series, UABP series, DGRP series.