18.10.2019 2:50
 
 
Öğretim Üyesi Başına Proje Sayıları
TBTK: TÜBİTAK Projesi
SANT: Sanayi Tezleri Araştırma Projesi
KBDP: Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje
BAPA: BAP Destekli Araştırma Projesi
UKDP: Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler
ABÇP: Avrupa Birliği Çerçeve Projesi
ABDP: Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler
UABP: Uluslararası Kurumlarca Bilimsel Arştırma Projesi
DGRP: Diğer Projeler
UNVAN
TBTK
SANT
KBDP
BAPA
UKDP
ABCP
ABDP
UABP
DGRP
ORTALAMA
Prof.Dr.0,07000,240,0500,0200,050,45
Doç.Dr.0,06000,150,090000,010,31
Yrd.Doç.Dr.0,02000,130,010000,010,18
Grup Ortalaması0,04000,160,0400,0100,020,28

The Türlerine Göre Ortalama Proje Sayılarının Dağılımı chart showing Toplam series.

 
 
The Öğretim Üyelerinin Proje Sayısı Ortalamalarının Dağılımı chart showing Toplam series.