12.12.2018 21:34
 
 
Alanlara Göre Proje Sayılarının Dağılımı
TBTK: TÜBİTAK Projesi
SANT: Sanayi Tezleri Araştırma Projesi
KBDP: Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje
BAPA: BAP Destekli Araştırma Projesi
UKDP: Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler
ABÇP: Avrupa Birliği Çerçeve Projesi
ABDP: Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler
UABP: Uluslararası Kurumlarca Bilimsel Arştırma Projesi
DGRP: Diğer Projeler
ALAN
TBTK
SANT
KBDP
BAPD
UKDP
ABBP
ABDP
UABP
DGRP
TOPLAM
Eskiçağ Tarihi400160000424
Ortaçağ Tarihi0002000002
Yeniçağ Tarihi201142000019
Yakınçağ Tarihi400215000030
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi010110000012
Genel Türk Tarihi0000000000
Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi2002000004
Dünya Tarihi1000000001
Diğer Tarih Konuları0000000000
DİĞER DİSİPLİNLER1801432512011106
TOPLAM31121093212015198

The En Fazla Proje Üretilen Araştırma Alanlarının Dağılımı chart showing Toplam series.

 
 
The Araştırma Alanlarına Göre Proje Sayıları chart showing Toplam series.