English
Uzman MURAT HANAR
Kurum
:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Meslek Grubu
:
Doktora Öğrencisi
Sabit Telefon
:
E-posta Adresi
:
murathanargmail.com
murathanar21gmail.com
Web Adresi
:
 
 
Cep Telefon 
:
507- 1111341
Posta Adresi
:
.
Güncelleme Tarihi
:
16.10.2019 10:17:34  

Eğitim Bilgileri
Lisans, SİİRT ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE), 2018-
Doktora, GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Çağ Tarihi Bilim Dalı, 2018-
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ, 2013-2019
Yüksek Lisans, GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Çağ Tarihi Bilim Dalı, 2016-2018
Yüksek Lisans-Tezsiz, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEDAGOJİK FORMASYON , 2014-2014
Lisans, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2009-2013

Yabancı Diller
İtalyanca, Orta
İngilizce, Çok İyi

Araştırma Alanları
Ortaçağ Avrupa Sosyal Tarihi
Anadolu Beylikleri
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Ortaçağ’da Birey Hakları
Haçlı Seferleri
Hristiyanlık Ve Haçlılar
Ortaçağ Tarihi Kaynakları
Orta Çağ Avrupa Tarihi
İNGİLTERE TARİHİ
Kilise Tarihi

Bilimsel Dergilerdeki Görevler
ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Yardimci Editör, 01.08.2018 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
I. ULUSLARARASI TÜRK-İSLAM SANATLARINDA EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (MEŞEDİHANIM NEMET ANISINA), Tokat, Ekim 2019
KARAMAN SEMPOZYUMU "SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER", Karaman, Haziran 2019
2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Ocak 2019
ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERMENEK VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU, ERMENEK/KARAMAN, Ağustos 2018
3. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, GİRESUN, Ekim 2018
ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE AKÇAABAT SEMPOZYUMU, AKÇAABAT/TRABZON, Ekim 2018
1243 KÖSEDAĞ SAVAŞI ULUSLARARASI ŞÛRASI, SİVAS, Aralık 2017
ULUSLARARASI DİNAR VE ÇEVRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, DİNAR/AFYONKARAHİSAR, Mayıs 2014
ULUSLARARASI MALAZGİRT’TEN OSMANLI'YA SELÇUKLU SEMPOZYUMU, KASTAMONU, Mayıs 2014

Bilimsel Araştırma/Çalışma Gurubu Üyelikleri
1071 GENÇ TARİHÇİ, T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, TÜRK TARİH KURUMU, TÜRKIYE, http://www.gsb.gov.tr/1/20030, Agustos 2014 - Agustos 2014

Atıflar
2017, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 1, Ulusal Diğer: 0

Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İngilizce A1 , Halk Eğitim Merkezi/ Hayat Boyu Öğrenme, 2018
Osmanlıcada Arapça - Farsça Kurallar, Halk Eğitim Merkezi, 2013
Osmanlı Türkçesi İmlası, Halk Eğitim Merkezi, 2012

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Keçiş M., Hanar M., "TRABZON İMPARATORLUĞU’NUN KURULUŞU (1204-1222)", KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.13, pp.263-296, 2018
Hanar M., "FATİH WILLIAM VE İNGİLTERE’DE FEODAL SİSTEMİN KURULMASI", ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.43-51, 2018
Keçiş M., Hanar M., "GÜRCÜ KRALİÇESİ THAMAR VE TRABZON İMPARATORLUĞU’NUN KURUCUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE", KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.11, pp.251-268, 2017

Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Serdar M., Hanar M., "Kösedağ Savaşı'nın Anadolu'nun Demografik Yapısına Etkisi", in: Türk'ün Anadolu Tarihinde Bir Dönüm Noktası: 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali, Doç. Dr. Abdullah Kaya, Eds., Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, SİVAS, pp.351-364, 2018
Serdar M., Hanar M., "Moğol Hâkimiyeti Sırasında Ermenek ve Çevresinde Yaşanan Siyasî ve Sosyal Gelişmeler (1272 - 1292)", in: Ermenek Araştırmaları I, Muşmal H., Yüksel E., Kapar M. A., Eds., Palet Yayınları, Konya, pp.237-250, 2018
Hanar M., Serdar M., "İslâm Toplumunda Cüzzam ve Cüzzamhaneler", in: Tarih Boyunca Anadolu'da Cüzzam, Fevzi Çakmak, Şükran Köse, Çağrı Büke, Eren Akçiçek, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.81-92, 2018
Serdar M., Hanar M., "Avrupa'daki Cüzzam Evleri", in: Tarihsel Süreçte Anadolu'da Cüzzam, Fevzi Çakmak, Şükran Köse, Çağrı Büke, Eren Akçiçek, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.67-80, 2018

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Hanar M., "FATİH WILLIAM’IN İNGİLTERE TAHTINA OTURMASI VE BU DÖNEMDEMEYDANA GELEN İSYANLAR", 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Ocak - 2 Subat 2019, pp.1451-1464
Hanar M., "ORTA ÇAĞ AVRUPASI'NDA TARIM BİLİMİNİN GELİŞİMİ", 3. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, GİRESUN, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2018, pp.1076-1087

Diğer Yayınlar/Ansiklopedide Yazılan Konular
Hanar M., "ORTA ÇAĞ AVRUPASI'NDA KİLİSE VE DEVLETİN ÖZEL HAYATA MÜDAHALESİ", Diger, ss.0, 2019

Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Fatih William Döneminde İngiltere (1066 - 1087)", GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ensitüsü Orta Çağ Tarihi Bilim Dalı Haziran, 2018.,
Katalog Bilgileri

Araştırma Alanları
:
Ortaçağ Avrupa Tarihi, Haçlı Tarihi, Ortaçağ Anadolu'sunun Demografik Yapısı, Bizans Tarihi, İngiltere Tarihi

Üzerinde Çalışılan Araştırmalar
:

Plantagenet Hanedanlığı Döneminde İngiltere'de Sosyal Hayat

Kızıl William Döneminde İngiltere (1087 - 1100)

Grek - Latin İlişkileri Çerçevesinde Dördüncü Haçlı Seferi


Research Areas
:
The Medieval Europe History, The Crusades, Demographic Structure of Medieval Anatolia, Byzantine History, History of England

Current Research Activities
:

Social Life in England Period the Plantagenet Dynasty

England in Period William the Rufus (1087 - 1100)

The Fourth Crusade of Greek - Latin in the Framework Relations


Temel Eserler