English
Prof.Dr. HAKAN ANAMERIC
Kurum
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Grubu
:
Akademisyen
Sabit Telefon
:
312 3103280 1739
E-posta Adresi
:
hakananamericgmail.com
anamericankara.edu.tr
Web Adresi
:
http://cv.ankara.edu.tr/anameric@ankara.edu.tr  
 
Ofis
:
BBY4
Posta Adresi
:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kütüphane Binası 1. Kat Oda No: BBY4 Sıhhiye - Altındağ - Ankara
Fax
:
312- 3105713  
Güncelleme Tarihi
:
02.05.2019 23:50:52  

Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, 2003-2008
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, 2000-2003
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ, DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON, 1995-1999
Lise, ANKARA BAHÇELİEVLER DENEME LİSESİ, TÜRKÇE-SOSYAL TEMEL ALANI, , 1991-1994

Yabancı Diller
İngilizce, İyi

Mesleki ve İdari Deneyim
Yönetim Kurulu Üyesi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü, 26.07.2013 - Devam Ediyor

Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Müzelerde Bilgi Yönetimi: Sadberk Hanım Müzesi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Türkiye'de Özel Arşivlerin Yeniden Yapılandırılması : Kent Arşivleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2013
Tez Savunma, Kurumsal Belge ve Arşiv Yönetimi Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Türkiye'de Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Uygulayan Özel Okullarda Kütüphanelerinde Kütüphane Hizmetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Agustos, 2013
Tez Savunma, Kalkınma Bakanlığı Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2013
Tez Savunma, Türkiye’de Plastik Sanatların Sergilendiği Galerilerdeki Arşiv Hizmetleri: Gallery Nev Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayis, 2012

Görsel Etkinlikler
Belgesel Film , Metin Yazarı, 03.07.2012 - 20.08.2013

Araştırma Alanları
Düşünce Tarihi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Kütüphanecilik
Osmanlı Çağdaşlaşması ve Türk Düşünce Tarihi
Osmanlı’da Eğitim ve Kurumları
Osmanlı Kütüphaneleri
Özel Arşivler
Yazma ve Nadir Eserler
KAmu Arşivleri
KitapDışı Materyaller
Filateli

Desteklenen Projeler
"Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Projesi’", TÜBITAK Projesi, 107K195, Arastirmaci, 2009
"TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Projesi, TÜBA, Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü", Diğer Kurumlarca Desteklenen, TÜBA, Uzman, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türk Kütüphaneciliği, Yardimci Editör, 15.09.2004 - 10.11.2007
Türk Kütüphaneciliği, Yardimci Editör, 15.11.2008 - 15.04.2010

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Selanik, Şubat 2014
I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu, Eskişehir, Nisan 2014
ÜNAK2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, İstanbul, Eylül 2014
Kültürel Bellek ve Kültürel Miras Sempozyumu (VEKAM), Ankara, Aralık 2014
V. Bilkent Kütüphanecilik Seminerleri, Ankara, Şubat 2013
ÜNAK2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı, İstanbul, Eylül 2013
5th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), Roma, Haziran 2013
49. Kütüphane Haftası, Çorum, Mart 2013
48. Kütüphane Haftası, Nevşehir, Mart 2012
Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi = International Congress of “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives, İstanbul, Kasım 2012
Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi, Ankara, Mayıs 2011
Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi, Ankara, Şubat 2011
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi, Ankara, Haziran 2011
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi, Ankara, Mayıs 2011
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı , Çorum, Haziran 2011
Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi, Ankara, Aralık 2011
46. Kütüphane Haftası, İzmir, Nisan 2010
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Standart Dosya Planı, Arşiv Düzenlemesi ve Dosyalama İşlemleri, Ankara, Eylül 2010
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Aylık Konferanslar Dizisi, Ankara, Mart 2010
Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi, Ankara, Aralık 2010
7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul: 7th International Turkish Culture Congress: In Turkish and World Culture, Ankara, Ekim 2009
30th MELCOM (Middle East Libraries Committee) International Conference, Oxford, Haziran 2008
Genel Kurmay Başkanlığı Kütüphanecilik Hizmetiçi Eğitim Kursu, Ankara, Şubat 2008
Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu: Information/Documentation Management and Cooperation Among the Libraries in the Balkan Countries Symposium, Edirne, Haziran 2008
38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi/International Congress of North African and Asian Studies ICANAS38, Ankara, Eylül 2007
Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Kütüphanecilik Kursu , Mersin, Mayıs 2007
43. Kütüphane Haftası, Ankara, Nisan 2007
6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: 6th International Congress on Turkish Culture, Ankara, Kasım 2005
Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Libarianship International Symposium, Ankara, Ekim 2004

Bilimsel Hakemlikler
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Türk Kütüphaneciliği, Dergide Hakemlik, Agustos 2014
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralik 2014
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Aralik 2014
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mart 2015
Milli Eğitim, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Türk Kütüphaneciliği, Dergide Hakemlik, Kasim 2015
Milli Eğitim, Dergide Hakemlik, Aralik 2015
BİLİG, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü, Diğer Hakemliği, Ekim 2015
Milli Eğitim, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Aralik 2012
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Kasim 2012
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Kasim 2010
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Mayis 2014
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Bilgi Dünyası, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013

Etkinlik Organizasyonu
Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşişvlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2012
ÜNAK2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2013
Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2012
Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2012
ÜNAK2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2014

Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2014
Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2014

Atıflar
2017, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 3, Ulusal Diğer: 0
2016, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 8, Ulusal Diğer: 21
2015, Isı Web Of Science: 1, Uluslararası Diğer: 2, Ulusal Diğer: 15
2014, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 3, Ulusal Diğer: 13
2013, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 4, Ulusal Diğer: 30
2012, Isı Web Of Science: 1, Uluslararası Diğer: 2, Ulusal Diğer: 13
2011, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 1, Ulusal Diğer: 16
2010, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 3, Ulusal Diğer: 9
2009, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 1, Ulusal Diğer: 13
2008, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 1, Ulusal Diğer: 6
2007, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 3
2008 Öncesi, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 10

SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Anameric H., "Yazma Eserlerde Bir Bilgilendirme Aracı Olarak Şukka", BILIG, no.BAHAR 2015, pp.17-38, 2015
Anameric H., Palo G., "Bir Doğubilimcinin Gözünden İstanbul Kütüphaneleri", BELLETEN, vol.79, pp.659-674, 2015
Anameric H., "Government Publications and Gray Literature in Turkey", Journal of Academic Librarianship, vol.35, pp.486-492, 2009
Anameric H., Rukanci F., "Libraries in the Middle East During the Ottoman Empire (1517-1918)", Libri, vol.59, pp.145-154, 2009
Anameric H., Karakaş H.S. , Rukanci F., "How Does Money Inform: A Study on Turkish Banknotes National Library of Turkey Example", Library Collections Acquisitions and Technical Services, vol.32, pp.86-91, 2008
Anameric H., "Stamps as an Information Source in the National Library of Turkey", Library Collections, Acquisitions and Technical Services, vol.30, pp.117-127, 2006
Anameric H., Rukanci F., "Libraries as Science, Education and Cultural Institutions in the Ottoman Empire (XIVth - XVIIth Centuries)", Libri, vol.56, pp.252-263, 2006

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Anameric H., "Filatelik Materyalin Nitelenmesi", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.58, ss.595-622, 2018
Anameric H., Rukanci F., "Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1938-1960): Retrospektif Bir Değerlendirme (I)", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.49-70, 2017
Rukanci F., Anameric H., "Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1960-1980): Retrospektif Bir Değerlendirme (II)", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.71-95, 2017
Anameric H., Rukanci F., "Yazma Eserlerin MARC Tabanlı Nitelenmesine Terminolojik Yaklaşım", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.71-88, 2017
Anameric H., "II. Abdülhamid Dönemi Kitap Diplomasisi", Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.36, ss.101-131, 2017
Rukanci F., Anameric H., Yalçin Y., "Private Archives in Turkey", Bilgi Dünyası, cilt.17, ss.22-38, 2016
Anameric H., "Yazma Eserlerin Kataloglanmasında MARC Standardı 300 Fiziksel Niteleme Alanı ve Bileşenlerinin Kullanımı", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.440-464, 2016
Anameric H., "Yazma Eserlerin Kataloglanmasında MARC Standardı 500 Genel Notlar Alanı ve Bileşenlerinin Kullanımı", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.27-58, 2016
Anameric H., "Yazma Eserlerin Kataloglanmasında MARC Standardı 500 Genel Notlar Alanı ve Bileşenlerinin Kullanımı", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.27-58, 2015
Anameric H., "Gazete ve Dergi Kupürlerinin Arşivlenmesi", Bilgi Dünyası, cilt.15, ss.76-90-, 2014
Anameric H., "Kitabın Serüveninde Teknolojik Değişim", Bilgi Dünyası, cilt.15, ss.176-188-, 2014
Anameric H., Rukanci F., "The Art of Bookbinding in the Ottoman Empire (Fifteenth to Nineteenth Centuries)", Torunskie Studia Bibliologiczne, vol.5, pp.2-26, 2013
Anameric H., "Arşiv Belgeleri ile Atatürk ve Kütüphaneler", Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, cilt.10, ss.45-67, 2012
Anameric H., "Tanzimat’tan Mütareke Dönemine Kadar Kütüphanelere Yönelik Çalışmalar (1839-1922)", Erdem, cilt.63, ss.1-46, 2012
Anameric H., "Türk Kızılayı’nın (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti) Savaş Esirlerine Kitap ve Kütüphane Hizmetleri (1912-1922)", Erdem, cilt.58, ss.19-44, 2011
Anameric H., "Kurum Arşivlerinde Ayıklama ve İmha İşlemlerinin Uygulanması ve Belediye Arşivleri", Yerel Yönetim ve Denetim, cilt.16, ss.16-21, 2011
Anameric H., "Belediyelerde Arşivin Önemi", Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, cilt.20, ss.7-12, 2010
Anameric H., "Kurum Arşivi Olarak Belediye Arşivleri", Yerel Yönetim ve Denetim, cilt.15, ss.8-13, 2010
Anameric H., Rukanci F., "Rasadhane-i Amire’ye 1869 Yılında Alınan Bazı Araç ve Kitaplar Hakkında Belgeler", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.223-239, 2009
Anameric H., "Belgelerle Atatürk ve Kütüphaneler", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.24, ss.485-512, 2009
Anameric H., Rukanci F., "Türk Matbaacılığının Önemli İsimlerinden Ahmed İhsan (Tokgöz) ve Matbaası", Erdem, cilt.54, ss.149-188, 2009
Anameric H., "Türkiye’de Devlet Yayınlarının Bibliyografik Denetimi ve Devlet Yayınları Bibliyografyası", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.109-121, 2008
Anameric H., Rukanci F., "XI-XVI. Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim", Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.23, ss.35-56, 2008
Anameric H., "2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanılması ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili Bir Değerlendirme", Bilgi Dünyası, cilt.9, ss.225-229, 2008
Anameric H., "Mustafa Kemal Atatürk’ün Afet İnan’da Kalan Kitapları", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.21, ss.1115-1140, 2008
Anameric H., "Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi", OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), ss.53-78, 2008
Anameric H., Rukanci F., "Evrak-ı Atikanın Suret-i Tasfiyesine Dair Rapor", Türk Tarih Kurumu Belgeler, cilt.27, ss.91-111, 2007
Anameric H., Rukanci F., "Nicolaus Copernicus Üniversitesi Kütüphanesi: Bina ve Derme Özellikleri ile İlgili Bir İnceleme", Türk Kütüphaneciliği, cilt.20, ss.393-400, 2006
Anameric H., Rukanci F., "Kopernik’in Doğduğu Ev ve Kopernik Müzesi", Bilim ve Ütopya, cilt.13, ss.37-40, 2006
Anameric H., "İstanbul Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi", Türk Kütüphaneciliği, cilt.20, ss.195-201, 2006
Anameric H., "Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü", Bilgi Dünyası, cilt.6, ss.15-35, 2006
Anameric H., Rukanci F., "Altmış Yılın Ardından Milli Kütüphane", Türk Kütüphaneciliği, cilt.20, ss.401-407, 2006
Anameric H., "Bursa Yazma ve Eski Eserler Kütüphanesi", Türk Kütüphaneciliği, cilt.19, ss.467-470, 2005
Anameric H., "Yönetim Bilgi Sistemleri ve Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.25-44, 2005
Anameric H., "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi", Bilgi Dünyası, cilt.5, ss.168-186, 2004
Anameric H., Rukanci F., "Ortaçağda İlk Üniversiteler: Studium Generale", Felsefe Dünyası, cilt.2004/1, ss.170-186, 2004
Anameric H., Rukanci F., "E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı", Türk Kütüphaneciliği, cilt.17, ss.147-166, 2003

Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Anameric H., "Dijital Bilgi Kaynaklarında Bibliyografik Tanımlama Standartları: Yazma Eser Örneği", Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri, Hüseyin Odabaş - Mehmet Ali Akkaya, Ed., Hiperlink, İstanbul, ss.105-128, 2017
Rukanci F., Anameric H., Tuzcu K., "Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi", Hiperlink, İSTANBUL, 2016
Anameric H., "Esareti Hafifleten İki Arkadaş: Kitap ve Müzik", İsmet Binark'a Armağan, Keskin, İshak, Somer, Ş. Nihal ve Oğuz, Nizamettin , Ed., Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.81-90, 2015
Anameric H., Ed., "Belediyelerde Ayıklama-İmha Devir-Teslim İşlemleri", Marmara Belediyeler Birliği, İSTANBUL, 2013
Anameric H., Ed., "Soru ve Cevaplarla Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulaması", Türkiye Belediyeler Birliği, ANKARA, 2012
Anameric H., Rukanci F., Karakaş H.S. , "Pullarda İstanbul", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü., ANKARA, 2011
Anameric H., Rukanci F., "Pullarda Başkent Ankara Seçmeler (1922-2008)", Vehbi Koç ve Ankara Arştırmaları , ANKARA, 2011
Anameric H., Rukanci F., Karakaş H.S. , "Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü", T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, ANKARA, 2009
Anameric H., Rukanci F., "Cumhuriyet Döneminden Günümüze Bilgi Merkezlerinin Türkiye’de Bilginin Toplumsallaşmasındaki Etkileri", Tülin Aren’e Armağan, İshak Keskin, Muhammet Hanifi Kutluoğlu ve Sevil Pamuk, Ed., Pamuk Yayıncılık, İstanbul, ss.29-54-, 2009
Anameric H., Rukanci F., Ed., "Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz", Türk Kütüphaneciler Derneği, ANKARA, 2007
Anameric H., Rukanci F., "Okumak Zevki ve Kitablar", Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç, Ed., Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara, ss.180-191-, 2007
Anameric H., "Kütübhanelerin Suret-i İdaresi Hakkında Neşr İdilen Talimatnamedir", Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu, Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş, Ed., Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.64-69-, 2006
Anameric H., "Cemiyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye Nizamnamesidir", Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu, Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş, Ed., Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.70-87-, 2006
Anameric H., "Bilgi Sistemleri", Bilgi..., Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç, Ed., Referans yayınları, Ankara, ss.23-44-, 2006
Anameric H., "Bilgi Sistemleri ve Yönetimde Bilgi Sistemlerinin Kullanımı", Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Coşkun Can Aktan ve İstiklal Y. Vural, Ed., Çizgi Kitabevi, Konya, ss.121-174-, 2005
Anameric H., Rukanci F., "TBMM Kütüphanesi’nin Kuruluş Süreci ve İlk Sınıflama Çalışmaları: Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Fihristi: Mukaddime", TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, ANKARA, 2004
Anameric H., "Ortaçağ’da Bilgi Üretimi ve Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, Doğan Atılgan, Ed., Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, ss.129-137-, 2004

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Anameric H., Rukanci F., "Teknoloji Özel Arşivleri Nasıl Etkiliyor?", ÜNAK2013 Konferansı Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler , İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2013, ss.115-120
Anameric H., "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kütüphane Kurumu Anlayışının Değişimi", Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Selanik, YUNANISTAN, 20-21 Subat 2014, cilt.3, ss.7-49
Anameric H., "Popüler Kültürümüzde Arşiv Belgelerimizin Geçerliliği: Siyasi ve Sosyal Etki", ÜNAK2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 2014, pp.312-320
Anameric H., "Bilginin Toplumsallaşmasında Bir Bilgi Kaynağı Olarak Gölge Titayrosu: Karagöz ve Hacivat", ÜNAK2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 2014, pp.360-375
Anameric H., "Oryantalizmin Temel Kaynakları Türkiye Kütüphane ve Arşivleri", Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2012, vol.2, pp.511-535
Anameric H., "Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni: E-Kitap", 44. Kütüphane Haftası Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni, ANKARA, TÜRKİYE, 31 Mart - 6 Nisan 2008 , ss.75-88
Anameric H., "“İstanbul Kütüphanelerinin Batı Bilim ve Kültür Hayatına Etkileri: XIX.-XX. Yüzyıllar ve Cumhuriyetin İlk Yılları", 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler II: Yaşamın İstanbulcası ve İstanbul’da Bilim ve Kültür Kurumları, TÜRKIYE, 5-10 Ekim 2009, vol.2, pp.527-564
Anameric H., "Özel Arşivler: Türleri ve Türkiye’den Örnekler", 45. Kütüphane Haftası Türkiye’de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları, ANKARA, TÜRKİYE, 2-3 Nisan 2009, ss.71-84
Anameric H., "Book’s Quest: From Past to Future: E-Book", 44. Kütüphane Haftası Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni, ANKARA, TÜRKİYE, 31 Mart - 6 Nisan 2008, ss.75-88
Anameric H., Rukanci F., "Arşivciliğe Kavramsal Yaklaşım", 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği, ANKARA, TÜRKİYE, 14-16 Ekim 2009, ss.163-170
Anameric H., "Türkiye’de Cumhuriyetin İlanından Çok Partili Döneme Kadar Olan Dönemde Siyasi Yapı ve Kütüphaneler", ICANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiriler: Müzeler, Arşivler, Kütüphaneler, Yayınevleri, Telif Hakları = International Congress of North African and Asian Studies Papers: Museums, Archives, Libraries, Publishers, Copyright Issues, TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, pp.45-67
Anameric H., Rukanci F., "Bulgaristan’a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi: Records Sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country", Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5-7 Haziran 2008, Edirne: Information/Documentation Management and Cooperation Among the Libraries in the Balkan Countries Symposium, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 2008, pp.108-117
Anameric H., "History of Maps and Important Map Collections in Turkey", 0th MELCOM (Middle East Libraries Committee) International Conference, INGILTERE, 22-24 Haziran 2008, pp.1-14
Anameric H., Rukanci F., "Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kütüphanelerin Rolü", Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler: Saga of Libarianship International Symposium, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2004, pp.330-338

Diğer Yayınlar/Ansiklopedide Yazılan Konular
Bozkurt A. , Anameric H., "Sayısal Kütüphane Uygulamaları (Röportaj)", Diger, ss.84-93, 2014
Anameric H., Rukanci F., "Pullarda Ankara: Ziraat Bankası", Diger, ss.2, 2011
Anameric H., Rukanci F., "Pullarda Ankara: Paraşüt Kulesi", Diger, ss.2, 2011
Anameric H., Rukanci F., "Pullarda Ankara: Ankara Keçisi", Diger, ss.2, 2011
Anameric H., Rukanci F., "Pullarda Ankara: AÜ. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi", Diger, ss.2, 2011

Yaptığı Tezler
Doktora, "TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI VE BİLGİ MERKEZLERİ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ Eylül, 2008.,
Yüksek Lisans, "KÜTÜPHANELERDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ Agustos, 2003.,

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, G.Palo, "1960 SONRASI ALMANYA'YA TÜRK GÖÇÜ, TÜRKLERİN KÜTÜPHANELERİ KULLANMA İMKANI VE DAVRANIŞI", ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, Agustos, 2014.
Yüksek Lisans, N.Camuzoğlu, "KÜTÜPHANE YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARININ LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE BAKIŞ AÇILARI VE İŞ TATMİNİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRMASI", ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, Subat, 2014.
Yüksek Lisans, D.Tükenmez, "ELEKTRONİK ARŞİVLER VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BELGE ARŞİVNET ÖRNEĞİ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Başkan, "BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASINDA DIŞLANMIŞ KESİMLERE YÖNELİK HİZMETLER", ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Tanirgan, "KURUMLARDA BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE STANDARTLARA UYUM SÜRECİ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Palo, "1960 SONRASI ALMANYA'YA TÜRK GÖÇÜ, TÜRKLERİN KÜTÜPHANELERİ KULLANMA İMKANI VE DAVRANIŞI", ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, Devam Ediyor.

Verdiği Dersler
GENEL DANIŞMA KAYNAKLARI, Lisans, 2006-2007
BİLGİSAYAR VE BİLGİ AĞLARI, Lisans, 2008-2009
KİTAPDIŞI MATERYALLER, Lisans, 2011-2012
ARŞİVCİLİĞE GİRİŞ, Lisans, 2010-2011
SİSTEM ANALİZİ, Lisans, 2006-2007
BİLGİNİN GELİŞİMİ, Lisans, 2009-2010
BELGE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ, Yüksek Lisans, 2011-2012
YAZMA VE NADİR ESERLERİN BİBLİYOGRAFİK DENETİMİ, Yüksek Lisans, 2010-2011
KARTOGRAFİK, FİLATELİK VE NÜMİZMATİK MATERYALİN ORGANİZASYONU, Doktora, 2010-2011
KENT ARŞİVLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
ÖZEL ARŞİV MALZEMESİNİN ORGANİZASYONU VE KORUMASI, Yüksek Lisans, 2014-2015
BİLGİ KAYNAKLARI, Lisans, 2014-2015
Katalog Bilgileri

Araştırma Alanları
:
Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphane Tarihi, Bilim Tarihi, Kitapdışı Materyaller (Filateli, Nümizmatik, Efemera, Kartogtafik ve Fotografik Malzemeler), Oryantalizm, Yazma ve Nasir Eserler

Üzerinde Çalışılan Araştırmalar
:

Research Areas
:
Information and Records Management, Archives, History of Libraries, History of Science, Non-book Materials (Philately, Numismatics,Ephemeras, Cartographic Materials and Photos), Orientalism, Manuscripts and Rare Books

Current Research Activities
:

Temel Eserler