English
Arş.Gör.Dr. ALAATTİN BAŞODA
Kurum
:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Grubu
:
Akademisyen
Sabit Telefon
:
332 2234429
332 2234439
E-posta Adresi
:
alabasodagmail.com
a.basodaselcuk.edu.tr
Web Adresi
:
http://aves.ttk.gov.tr/Sorgu.aspx?Sorgu=2759  
 
Ofis
:
226
Posta Adresi
:
Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü 42075, Selcuklu - Konya
Fax
:
332- 2417047  
Güncelleme Tarihi
:
17.06.2017 01:27:30  

Eğitim Bilgileri
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, 2013-2017
Yüksek Lisans, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (Mezun), 2009-2012
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, NEVŞEHİR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, TURİST REHBERLİĞİ (Mezun), 2005-2009
Ön Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, TURİZM REHBERLİĞİ (Mezun), 2003-2005
Ön Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mersin Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu, Turizm Rehberliği (YATAY GEÇİŞ), 2003-2004
Lise, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, SELÇUKLU LİSESİ (YDA), YABANCI DİL BÖLÜMÜ, 1995-2000

Yabancı Diller
İngilizce, İyi
İngilizce, İyi

Akademik Unvanlar/Görevler
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, 2011 - 2013

Mesleki ve İdari Deneyim
Turizm İşletmeciliği Bölümü AKTS (ECTS) Koordinatörü, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, 14.03.2014 - Devam Ediyor
Turizm İşletmeciliği Bölümü FARABİ Koordinatör Yardımcısı, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, 11.03.2014 - Devam Ediyor
Trafik ve Operasyon Memuru, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Konya Havalimanı, 16.06.2007 - 04.01.2008
Satış Sorumlusu, Onur Air Havacılık A.Ş. Konya Merkez/Havalaanı, 27.06.2006 - 31.08.2006
Satış Sorumlusu, Atlasjet Havayolları Konya Havalimanı, 01.08.2005 - 31.08.2006
Seyahat Danışmanı, Ersoy Turistik Servisleri (ETS) Konya Merkez Ofis, 01.06.2005 - 31.08.2006

Araştırma Alanları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Örgütsel Davranış
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seyahat Hizmetleri

Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler/Görevler
Ankara Rehberler Odası, , Üye, 29.10.2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Çatalhöyük - International Journal of Tourism and Social research, Yardimci Editör, 01.11.2016 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Ekim 2016
15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (ANKARA-TÜRKİYE), Ankara, Kasım 2014
13. INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE (ANTIBES-FRANSA), Antibes, Eylül 2014
14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (KAYSERİ-TÜRKİYE), Kayseri, Aralık 2013
ULUSLARARASI TURİZM VE OTELCİLİK SEMPOZYUMU (KONYA-TÜRKİYE), Konya, Eylül 2011

Bilimsel Hakemlikler
International Journal of Hospitality Management, Dergide Hakemlik, Nisan 2014

Etkinlik Organizasyonu
Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Mayıs 2017
ULUSLARARASI TURİZM VE OTELCİLİK SEMPOZYUMU, Düzenleme Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Eylül 2011

Google Akademik Linkleri ve H Indeksi
2013, Google Scholar Linkleri: 3, H Index: 1

Sertifika, Kurs ve Eğitimler
PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ RUHSATNAMESİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2006

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Başoda A., "İşe Tutkunluk: Kavramsal Açıdan Bir İnceleme", Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.71-98, 2017
Başoda A., "Otel Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.41, ss.75-85, 2016
Kuşluvan S. , Başoda A., Kuşluvan H., "Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Müşteri Odaklılığının İşgören Devrine Etkisi İş Tatmininin Aracılık Rolü", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.27, ss.79-95, 2016
Başoda A., Aylan S., "Turistlerin Karar Verme Sürecinin Amaca Yönelik Davranış Modeli ile Değerlendirilmesi: Mevlana Şeb-i Arus Törenleri Örneği", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.25, no.1, ss.88-104-, 2014
Bilim Y. , Başoda A., "On-Line Consumer Comments (E-Wom): A Case Qualitative Analysis on Resort Hotel Consumers ", International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, vol.8, no.6, pp.1692-1696-, 2014
Ünüvar Ş., Başoda A., "Algılanan Hizmet Verme Yatkınlığının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma", SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ (SOİD), cilt.9, no.1, ss.46-64, 2012
Aslan Z., Ünüvar Ş., Başoda A., "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Turizm Sektörüne Uyumu Açısından Değerlendirilmesi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.203-219, 2012

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Başoda A., "Exploring Hotel Employees’ Individual and Work-Related Outcomes from the aspect of Customer Online Reviews: A Qualitative Approach", 13th International Academic Conference, Antibes, FRANSA, 15-18 Eylül 2014, pp.42-52
Başoda A., Aylan S., " Turist Rehberi Adayına Akademik ve Mesleki Altyapı Yeterliği Kazandırma Sürecinin Turist Rehberliği Lisans Bölümü İşleyiş Model İle Değerlendirilmesi", 17. Ulusal Turizm Kongresi,, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.761-775
Bilim Y., Başoda A., Özer Ö., "Elektronik Tüketici Yorumlarının Nitel Çözümlemesi ve Pazarlama Bilgi Aracı Olarak Kullanımı: Tatil Otellerine Yönelik Bir Uygulama", 14. Ulusal Turizm Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 05-08 Aralık 2013, no.1, ss.387-407

Yaptığı Tezler
Doktora, "Çalışanların Hizmet Odaklılığının İşe Tutkunluk Üzerindeki Etkisi: Turizm İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği/Turizm İşletmeciliği Ocak, 2017.,
Yüksek Lisans, "Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama ", NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Aralik, 2012.,
Katalog Bilgileri

Araştırma Alanları
:
Turizm İşletmeciliği, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi

Üzerinde Çalışılan Araştırmalar
:

Research Areas
:
Tourism Management, Organizational Behavior, Human Resource Management

Current Research Activities
:

Temel Eserler
Başoda A., Aylan S., "Turistlerin Karar Verme Sürecinin Amaca Yönelik Davranış Modeli Ile Değerlendirilmesi: Mevlana Şeb-I Arus Törenleri Örneği", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.25, no.1, ss.88-104, 2014
Başoda A., "Exploring Hotel Employees’ Individual and Work-Related Outcomes from the aspect of Customer Online Reviews: A Qualitative Approach", 13th International Academic Conference, Antibes, FRANSA, 15-18 Eylül 2014, pp.42-52
Başoda A., "İşe Tutkunluk: Kavramsal Açıdan Bir İnceleme", Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.71-98, 2017
Başoda A., "Otel Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.41, ss.75-85, 2016
Başoda A., Aylan S., " Turist Rehberi Adayına Akademik ve Mesleki Altyapı Yeterliği Kazandırma Sürecinin Turist Rehberliği Lisans Bölümü İşleyiş Model İle Değerlendirilmesi", 17. Ulusal Turizm Kongresi,, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.761-775