English
Arş.Gör. TALHA FORTACI
Kurum
:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Meslek Grubu
:
Akademisyen
Sabit Telefon
:
338 2262000 5603
E-posta Adresi
:
talhafortagmail.com
talhafortakmu.edu.tr
Web Adresi
:
http://aves.ttk.gov.tr/Sorgu.aspx?Sorgu=4384  
 
Cep Telefon 
:
506- 9533354
 
 
542- 4660738
Ofis
:
238
Posta Adresi
:
KMÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Güncelleme Tarihi
:
17.07.2019 12:28:09  

Eğitim Bilgileri
Doktora, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI, 2018-
Yüksek Lisans, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI, 2015-2017
Lisans, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 2011-2016
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 2012-2015

Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Arapça, Orta

Akademik Unvanlar/Görevler
Arş.Gör., KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, İslami ilimler fakültesi, 2015 - Devam Ediyor

Araştırma Alanları
Anadolu Uygarlıkları
Roma Dünyası
Dinler Tarihi
Bizans Tarihi ve Medeniyeti
Haçlı Seferleri
Hristiyanlık Ve Haçlılar
Doğu Roma İmparatorluğu Ve Roma Siyasi-Kültür Mirası
Osmanlı’da Gayr-i Müslimler
Karşılaştırmalı Tarih

Ödüller ve Burslar
Fortaci T, "AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, Şubat 2017

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU/Türkiye’de İlahiyat Alanında Bağımsız Türk Cumhuriyetleriyle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmalar, NEVŞEHİR, Ekim 2017
2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU/İSLAM FETİHLERİ DÖNEMİNDE ORTA ASYA’DA NASTURÎLER, ANTALYA/ALANYA, Mayıs 2017
IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU/ HORASANDA KARAHANLILAR ÖNCESİ TÜRK VARLIĞI, NİĞDE, Nisan 2017
6 TH ANNUAL İNTERNATİONAL CONFERENCE ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES/ CREATİON İN JUDAİSM, BARCELONA, Şubat 2017
2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU/TARİHÇİ OLARAK ŞÜKRULLAH AMASYAVÎ VE BEHCETܒT-TEVÂRÎH ADLI ESERİNDE DİĞER DİNLERE DAİR VERDİĞİ MALUMATIN BİR ELEŞTİRİSİ, ANTALYA/ALANYA, Mayıs 2017
İslam Medeniyetinde Konya Sempozyumu "XIII. Yüzyıl Konya'sında Müslim- Gayr-i Müslim İlişkileri" KONYA/TÜRKİYE, Konya, Aralık 2016
Türk İslam Dünyasında kaşgarlı Mahmud sempozyumu "Divan-ı Lügati't Türk'deki Dini Kavramların Bir Değerlendirmesi" BİŞKEK/KIRGIZİSTAN, Bişkek, Nisan 2016

Sertifika, Kurs ve Eğitimler
BİLGİSAYAR/BİLİŞİM KURSU, ÖZBİM EĞİTİM KURUMLARI, 2012
HAFIZLIK SERTİFİKASI, KESTANE PAZARI KUR'AN KURSU, 2007

SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Fortaci T., Can M. , "SLAM FETİHLERİ DÖNEMİNDE ORTA ASYA’DA NASTURÎLER", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.64, pp.195-201, 2017
Can M., Fortaci T., "TARİHÇİ OLARAK ŞÜKRULLAH AMASYAVÎ VE BEHCETܒT-TEVÂRÎH ADLI ESERİNDE DİĞER DİNLERE DAİR VERDİĞİ MALUMATIN BİR ELEŞTİRİSİ", TÜRK İSLAM DÜNYASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, pp.315-320, 2017
Fortaci T., "Kaşgarlı mahmud'un Divan-ı Lügati'Türk adlı eserinin Dinler tarihi perspektifinden Bir kritiği", TİDSAD, pp.61-73, 2016

Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Fortaci T., "Doğuşundan Günümüze Nestûrî Kilisesi ", EskiYeni Yayınları, ANKARA, 2018

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Fortaci T., "", , ,
Katalog Bilgileri

Araştırma Alanları
:
DİNLER TARİHİ, HIRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK, KOZMOLOJİ, KOZMOGONİ, TÜRK TARİHİ

Üzerinde Çalışılan Araştırmalar
:

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE GAYR-İ MÜSLİMLER

ESKİ TÜRKLERDE SAVAŞ ESNASINDAKİ İNANIŞLAR


Research Areas
:
HİSTORY OF RELİGİONS, CHRİSTİANİTY, JUDAİSM, COSMOLOGY, COSMOGONY, HİSTORY OF TURKISH

Current Research Activities
:

ANADOLU SELCUKLU IN THE STATE OF NON-MOSLEM COMMUNITIES

DURING THE WAR THE FORMER TURKISH BELIEFS


Temel Eserler