English
Arş.Gör. TALHA FORTACI
Kurum
:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Meslek Grubu
:
Akademisyen
Sabit Telefon
:
338 2262000 5464
338 4081185
E-posta Adresi
:
talhafortagmail.com
talhafortakmu.edu.tr
Web Adresi
:
http://aves.ttk.gov.tr/Sorgu.aspx?Sorgu=4384  
 
Cep Telefon 
:
506- 9533354
 
 
542- 4660738
Ofis
:
327
Posta Adresi
:
KMÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Güncelleme Tarihi
:
14.02.2018 10:47:43  

Eğitim Bilgileri
Doktora, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI, 2018-
Yüksek Lisans, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI, 2015-2017
Lisans, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 2011-2016
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 2012-2015

Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Arapça, Orta

Akademik Unvanlar/Görevler
Arş.Gör., KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, İslami ilimler fakültesi, 2015 - Devam Ediyor

Araştırma Alanları
Anadolu’nun Türkleşmesi
Anadolu Uygarlıkları
Roma Dünyası
Türklerin Yaşadıkları Coğrafi Bölgeler
Anadolu Medeniyetleri Ve Kültür Mirası Yönetimi
Dinler Tarihi
Bizans Tarihi ve Medeniyeti
Karahanlılar
Haçlı Seferleri
Hristiyanlık Ve Haçlılar
Selçuklu Dünyası
Selçuklu Düşünce Hayatı
Selçuklu Tarihi
Selçuklu Ve Beylikler Dönemi Anadolu Tarihi
Türk İslam Devletleri Tarihi
Türklerin İslamlaşma Süreci
Doğu Roma İmparatorluğu Ve Roma Siyasi-Kültür Mirası
Osmanlıların Diğer Medeniyetlerle Etkileşimi
Osmanlı’da Gayr-i Müslimler
Karşılaştırmalı Tarih

Ödüller ve Burslar
Fortaci T, "AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, Şubat 2017

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU/Türkiye’de İlahiyat Alanında Bağımsız Türk Cumhuriyetleriyle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmalar, NEVŞEHİR, Ekim 2017
2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU/İSLAM FETİHLERİ DÖNEMİNDE ORTA ASYA’DA NASTURÎLER, ANTALYA/ALANYA, Mayıs 2017
IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU/ HORASANDA KARAHANLILAR ÖNCESİ TÜRK VARLIĞI, NİĞDE, Nisan 2017
6 TH ANNUAL İNTERNATİONAL CONFERENCE ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES/ CREATİON İN JUDAİSM, BARCELONA, Şubat 2017
2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU/TARİHÇİ OLARAK ŞÜKRULLAH AMASYAVÎ VE BEHCETܒT-TEVÂRÎH ADLI ESERİNDE DİĞER DİNLERE DAİR VERDİĞİ MALUMATIN BİR ELEŞTİRİSİ, ANTALYA/ALANYA, Mayıs 2017
İslam Medeniyetinde Konya Sempozyumu "XIII. Yüzyıl Konya'sında Müslim- Gayr-i Müslim İlişkileri" KONYA/TÜRKİYE, Konya, Aralık 2016
Türk İslam Dünyasında kaşgarlı Mahmud sempozyumu "Divan-ı Lügati't Türk'deki Dini Kavramların Bir Değerlendirmesi" BİŞKEK/KIRGIZİSTAN, Bişkek, Nisan 2016

Sertifika, Kurs ve Eğitimler
BİLGİSAYAR/BİLİŞİM KURSU, ÖZBİM EĞİTİM KURUMLARI, 2012
HAFIZLIK SERTİFİKASI, KESTANE PAZARI KUR'AN KURSU, 2007

SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Fortaci T., Can M. , "SLAM FETİHLERİ DÖNEMİNDE ORTA ASYA’DA NASTURÎLER", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.64, pp.195-201, 2017
Can M., Fortaci T., "TARİHÇİ OLARAK ŞÜKRULLAH AMASYAVÎ VE BEHCETܒT-TEVÂRÎH ADLI ESERİNDE DİĞER DİNLERE DAİR VERDİĞİ MALUMATIN BİR ELEŞTİRİSİ", TÜRK İSLAM DÜNYASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, pp.315-320, 2017
Fortaci T., "Kaşgarlı mahmud'un Divan-ı Lügati'Türk adlı eserinin Dinler tarihi perspektifinden Bir kritiği", TİDSAD, pp.61-73, 2016

Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Fortaci T., "Doğuşundan Günümüze Nestûrî Kilisesi ", EskiYeni Yayınları, ANKARA, 2018

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Fortaci T., "", , ,
Katalog Bilgileri

Araştırma Alanları
:
DİNLER TARİHİ, HIRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK, KOZMOLOJİ, KOZMOGONİ, TÜRK TARİHİ

Üzerinde Çalışılan Araştırmalar
:

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE GAYR-İ MÜSLİMLER

ESKİ TÜRKLERDE SAVAŞ ESNASINDAKİ İNANIŞLAR


Research Areas
:
HİSTORY OF RELİGİONS, CHRİSTİANİTY, JUDAİSM, COSMOLOGY, COSMOGONY, HİSTORY OF TURKISH

Current Research Activities
:

ANADOLU SELCUKLU IN THE STATE OF NON-MOSLEM COMMUNITIES

DURING THE WAR THE FORMER TURKISH BELIEFS


Temel Eserler