English
Doç.Dr. İBRAHİM ETEM ÇAKIR
Kurum
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Grubu
:
Akademisyen
Sabit Telefon
:
442 2311937
E-posta Adresi
:
ietem.cakiratauni.edu.tr
ibrahim.etem79gmail.com
Web Adresi
:
http://www.atauni.edu.tr/#personel=ibrahim-etem-cakir  
 
Posta Adresi
:
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ERZURUM
Güncelleme Tarihi
:
31.01.2019 18:53:23  

Eğitim Bilgileri
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, 2017-
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ Tarihi, 2006-2010
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, İşletme, 2004-2008
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ Tarihi, 2003-2006
Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih, 1996-2000

Yabancı Diller
İngilizce, İyi

Akademik Unvanlar/Görevler
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2012
Arş.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2011

Araştırma Alanları
Osmanlı Şehirler
Osmanlı’nın Sosyal ve Kültür Yapısı
Yeniçağda Osmanlı Tarihi

Desteklenen Projeler
"1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Erzurum Eyaleti", BAP Güdümlü, 2011-258, Arastirmaci, Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Uluslarlarası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, Nisan 2011
Uluslarlarası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, Halep, Aralık 2009

SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çakir İ.E., "XVI. Yüzyılda Ayntab’da Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının Rolü", Bilig, vol.63, pp.31-54, 2012

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çakir İ.E., "Osmanlı toplumunda eş ve çocuk sayısı, statü, servet: 1671-1678 Sofya örneği", OTAM, vol.31, pp.41-60, 2013
Çakir İ.E., "Uşak Kazâsı (1676 tarihli Avârız Defterine göre)", OTAM, vol.28, pp.27-47, 2012
Çakir İ.E., "16. Yüzyılda Ayntab Şehrinde Ailenin Demografik Yapısı (1539-1576)", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-17, 2010
Çakir İ.E., "1642 Tarihli Avarız Defterine Göre İspir Sancağı ", The Journal Of International Social Research, vol.2, no.8, pp.109-122, 2009
Çakir İ.E., "İnebahtı (Lepanto) Savaşı ve Osmanlı Donanmasının Yeniden İnşası Üzerine Bazı Bilgiler", Turkish Studies, vol.4, no.3, pp.512-531, 2009

Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Çakir İ.E., "Türklerde Aile", Türk Kültürü Ve Medeniyeti Tarihi, Ersin GÜLSOY, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-19-, 2012
Çakir İ.E., "Türklerde Ordu", Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi, Ersin GÜLSOY, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-21-, 2012

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, G.Civelek, "Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi'nde (Kaytam) Yer Alan 152 Numaralı Klasördeki Belgelerin Envanter, ÖZet ve Değerlendirmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Agustos, 2012.
Yüksek Lisans, İ.Canpolat, "72Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (s.1-80)", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Yılmaz, "72 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (s.80-160)", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Akbaba, "27 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (s.80-160)", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Aydın, "27 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (s.160-240)", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Devam Ediyor.
Katalog Bilgileri

Araştırma Alanları
:

Üzerinde Çalışılan Araştırmalar
:

Research Areas
:

Current Research Activities
:

Temel Eserler