English
Doç.Dr. ALTAY TAYFUN ÖZCAN
Kurum
:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Grubu
:
Akademisyen
Sabit Telefon
:
E-posta Adresi
:
altayfungmail.com
Web Adresi
:
 
 
Posta Adresi
:
Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kütahya
Güncelleme Tarihi
:
09.10.2017 15:43:18  

Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Tarihi ABD, 2005-2010
Yüksek Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Ens., Ortaçağ Tarihi ABD, 2003-2005
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1998-2003

Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Latince, Orta
Rusça, Orta

Akademik Unvanlar/Görevler
Doç.Dr., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2015
Arş.Gör., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2011

Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Hazerzmşah Atsız, Afyonkocatepe Üniversitesi, Temmuz, 2017

Araştırma Alanları
Moğol Siyasi Ve Kültür Yapısı
Doğu Avrupa Türk Tarihi
Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri

SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özcan A.T., "XV ve XVI. Yüzyıllarda Karadeniz'in Kuzeyinde Doğu Mallarına Dair", Belleten, vol.75, pp.719-743, 2011
Özcan A.T., "Trifon Karabeynikov'un Seyahat Raporuna Göre XVI. Yüzyılın Sonlarında Kudüs", Belleten, vol.74, pp.369-389, 2010

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özcan A.T., "XVI. Yüzyıla Kadar Türkiye ve Türkmenya Adının Batı Dünyasında Kullanımı ve Sınırları", Türkiyat Mecmuası, cilt.22, ss.63-82, 2012
Özcan A.T., "Chronica Maiora'da Moğol İmajı", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.27, pp.427-458, 2012
Özcan A.T., "Macar Papaz Julian'in 1237 Tarihli Moğol Raporu, Tarih Araştırmaları Dergisi", Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.29, pp.89-101, 2010
Özcan A.T., "Leh Kroniği Historiae Polonicae'de Uzun Hasan Beğ'e Dair Bilgiler", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.24, pp.371-378, 2010
Özcan A.T., "Karabeynikov'un Seyahatnamesine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul ile Kudüs Arasındaki Yol ve Duraklar", Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.28, pp.265-275, 2009
Özcan A.T., "Novgorod I kroniğinde İstanbul'un Latinlerce İşgali ile İlgili Kayıtlar", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.24, pp.101-116, 2009
Özcan A.T., "Papaz Daniil'in XII. Yüzyılda İstanbul ile Kudüs Arasında Yaptığı Yolculuk,", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.24, pp.69-84, 2009
Özcan A.T., "Omeljan Pritsak 1919-2006", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, ss.1-9, 2007

Yaptığı Tezler
Doktora, "Moğol-Rus İlişkileri 1223-1341", EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ens. Türk Tarihi ABD Haziran, 2010.,
Yüksek Lisans, "Hazar Hakanlığı-Bizans İmparatorluğu İlişkileri", MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ens. Ortaçağ Tarihi ABD Temmuz, 2005.,

Verdiği Dersler
Büyük Selçuklu Devleti Tarihi, Lisans, 2012-2013
Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, Lisans, 2012-2013
Avrupa Tarihi I, Lisans, 2012-2013
Moğol Tarihi, Lisans, 2012-2013
Altın Orda Hanlığı Tarihi, Lisans, 2012-2013
İlhanlılar Tarihi, Lisans, 2012-2013
Katalog Bilgileri

Araştırma Alanları
:

Üzerinde Çalışılan Araştırmalar
:

Research Areas
:

Current Research Activities
:

Temel Eserler