Prof.Dr. MERAL BAYRAK (FERLİBAŞ)


Akademik Unvanlar/Görevler
Prof.Dr., ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2016
Yrd.Doç.Dr., ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2011
Arş.Gör., ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1993 - 1999
Arş.Gör., ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1987 - 1993
Mesleki ve İdari Deneyim
Merkez Müdürlüğü, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBALMER), 18.10.2018 - Devam Ediyor
Danışma Kurulu Üyesi, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Kadın Araştırmaları ve Araştırma Merkezi (ESKAM), 10.04.2013 - 10.04.2016
Sosyal Bilimler Bilim Kurulu Üyesi, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), 27.03.2013 - 27.03.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, 24.10.2011 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, 26.01.2005 - 28.01.2011
Verdiği Dersler
Osmanlı Tarihi V (1789 ve Sonrası), Lisans, 2012-2013
Balkanlar ve Ulusçuluk I ve II, Lisans, 2012-2013
Osmanlı Devleti'nde Ayanlar, Lisans, 2012-2013
Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası, Lisans, 2012-2013
Osmanlı Teşkilat Tarihi I ve II, Lisans, 2012-2013
Osmanlı Tarih İncelemeleri II, Lisans, 2012-2013
XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Siyasi Tarih (1789-!900), Yüksek Lisans, 2012-2013
Osmanlı'da Vakıf Sistemi, Doktora, 2013-2014
Osmanlı Devleti'nde Milliyetçilik ve Bağımsızlık Hareketleri, Doktora, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, M.Bozan, "R-39 Numaralı Rusçuk Şer'iyye Sicili'nin Çeviri Yazısı ve Tahlili (H.1204-1205/M.1789-1791)", ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih/Yakınçağ Tarihi, Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, H.Demirhan, "1299 Sene-i Hicriyyesine Mahsûs Selânik Vilâyet Sâlnâmesi Transkripsiyon ve Tahlili", ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih/Yakınçağ Tarihi, Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, M.Erdoğan, "Şâni-zâde Mehmed Ataullah Efendi (Hayatı, Kişiliği, Eserleri, Etkileri)", ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih/Yakınçağ, Subat, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Çankaya, "Yeni Gazete’ye Göre Ermeni Meselesi (30 Kasım 1918-20 Ağustos 1919), 2009.", ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih/Yakınçağ, Haziran, 2009.