Doç.Dr. HİKMET ZEKİ KAPCI


Akademik Unvanlar/Görevler
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Okutman, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1999 - 2014
Mesleki ve İdari Deneyim
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri UYGAR Merkezi, 01.08.2009 - 08.11.2015
UYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri , 01.08.2009 - 08.11.2015
Verdiği Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans, 2012-2013
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ön Lisans, 2008-2009
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat Tarihi, Lisans, 2014-2015
Ortadoğu'da Misyonerlik Faaliyetleri, Lisans, 2013-2014
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat Tarihi, Lisans, 2015-2016
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Türk İnkılabının Fikri Temelleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türk İnkılabının Fikri Temelleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Osmanlı Yenileşme Tarihi, Lisans, 2013-2014
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans, 2014-2015
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lisans, 2015-2016
Atatürk ve İnönü Dönemi Kültür Politikaları, Doktora, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Doktora, A.Dinçaslan, "Haçin ve Çevresindeki Ermenilerin Faaliyetleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Agustos, 2009.
Yüksek Lisans, H.Tamer, "3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Türk Basınındaki Yansımaları", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Agustos, 2015.
Yüksek Lisans, O.Aydın, "27 Mayıs 1961 Darbesinden 12 Mart 1971 Muhtırasına Türkiye'de Sendikal Gelişim", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Agustos, 2015.