Yrd.Doç.Dr. MEHMET BAŞARAN


Akademik Unvanlar/Görevler
Yrd.Doç.Dr., ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat , 1993 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyim
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, 01.05.2014 - 15.03.2017
Verdiği Dersler
Yeniçağ Avrupa Tarihi, Lisans, 2013-2014
Osmanlı Tarihi V, Lisans, 2014-2015
Osmanlıca Tarih Metinleri, Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, B.Karaman, "Umdetü'l-Hakayık Birinci Cilt Transkripsiyon", ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Subat, 2015.
Yüksek Lisans, Z.Çetin, "Avrupalı Gezginler Gözüyle 19. Yüzyılda Batı Anadolu", ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, F.Erbay, "H. 1311 - 1314 (M. 1893- 1896) Tarihli (51 Numaralı) İzmir Kassam Sicilinin Transkripsiyonu", ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, M.Özdemir, "275 nolu Söke Şer'iyye Sicilinin Transkribi (1-212 Arası Hükümler) ", ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, L.Budak, "19. Yüzyıl Ortalarında Çine'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (Temettuat Defterlerine Göre) ", ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü TARİH, Mayis, 2007.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Eylül, 2014