Prof.Dr. HALİME HÜRYILMAZ


Akademik Unvanlar/Görevler
Prof.Dr., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyim
Öğretim Üyesi Atama Kriterleri ve Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, 10.10.2012 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Suriye Filistin Arkeolojisi, Lisans, 2014-2015
Kazı Metodları, Lisans, 2014-2015
Stratigrafi ve Kronoloji Problemleri, Doktora, 2014-2015
Anadolu Akdeniz İlişkileri, Lisans, 2014-2015
Müzecilikte Çağdaş Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, Lisans, 2013-2014
Arkaik ve Klasik Çağ Vazo Ressamları, Lisans, 2013-2014
Arkeolojide Yöntem ve Terminoloji, Lisans, 2013-2014
Eski Önasyada Savunma Sistemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Anadolu Madenciliğin Gelişimi, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, Ş.Gündoğan Aydıngün, "Eski Tunç Çağında Anadolu Pişmiş Toprak Figürin ve İdolleri", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, O.Kara, "Gökçeada-Yenibademli Höyük'ün VII.-IV. Yapı Katlarına Ait Erken Tunç Çağı Seramikleri", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, F.Doğan, "M.Ö. 3. Bin Yılda Ege Dünyası'nda Görülen Taş Aletler ve Silahlar", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, F.Gük, "Anadolu'da Neolitik Çağ'dan Erken Tunç Çağı Sonuna Kadar Olan Dönemlerde Tasvirli Sanat Eserlerinde Boğa Kavramı", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, Ö.Yılmaz, "Eski Tunç Çağı'nda Batı Anadolu Bölgesi'nde Görülen Kemik Eserler", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiiyat Fakültesi Arkeoloji , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, Y.Erbil, "Kıbrıs'da Neolitik Dönem'den Orta Kıbrıs Dönemi Sonuna Kadar İnsan Figürlü Dini Eserler", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji , Haziran, 1997.
Yüksek Lisans, Ş.Gündoğan, "M.Ö. 3. Binde Anadolu'da Mermer İdoller", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Haziran, 1994.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Hacettepe Üniversitesi, Ekim, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Hacettepe Üniversitesi, Mayis, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Ege Üniversitesi, Eylül, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ankara Üniversitesi, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasim, 2012
Atama, Jüri Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Aralik, 2011