Prof.Dr. YAŞAR ÖZÜÇETİN


Araştırma Alanları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk Dönemi Siyasi Partiler
Atatürk Dönemi Türkiyesi
Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük
Atatürk İnkılapları
Bir Devlet İçin Kurucusu Olarak Atatürk
Atatürk’ün Düşünce Yapısı
Atatürk’ün Hayatı
Atatürk’ün Silah Arkadaşları
Cumhuriyet Anayasaları
Cumhuriyet Dönemi Devlet Adamları
Cumhuriyet Dönemi Siyasî Liderler
Cumhuriyet Dönemi Sosyo Kültürel Tarih Araştırmaları
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
Cumhuriyet Döneminde Demokrasinin Gelişimi
Cumhuriyet ve Kazanımları
Çok Partili Dönem ve Demokrasi Tarihi
Çok Partili Hayata Geçiş Süreci
İlk TBMM ve Çalışmaları
Kuva-yı Milliye
Lozan’ın Bıraktığı Sorunlar
Milli Mücadele Dönemi Dış Politika
Milli Mücadele Dönemi Portreler
Milli Mücadele Tarihi
Milli Mücadele’de Anadolu-İstanbul İlişkileri
Milli Mücadele’de Antlaşmalar
Milli Mücadele’de Cepheler
Milli Mücadele’de Dış İlişkiler
Milli Mücadele’de Kongreler
Millî Şef Dönemi Türkiye
Müdafaa-i Hukuk Yapılanması
Mütareke Döneminde Türkiye
T. C. Başbakanları
Türk-Ermeni İlişkileri
Yerel Tarih Çalışmaları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin Kaynakları
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Temel Alan - Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alani - Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi