Diğer ESRA DEMİRCİ


Araştırma Alanları
Cumhuriyet Dönemi Sosyo Kültürel Tarih Araştırmaları
Yerel Tarih Çalışmaları
Ortadoğu’da Etnik Yapı ve Sosyo-Ekonomik Yapı
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi
Osmanlı’da Milletler
Osmanlı’da Türkçülük
Yerel Tarih Çalışmaları
Toplumsal Yapı ve Değişme
Sosyal Antropoloji