Arş.Gör. ORHUN KÜSKÜ


Araştırma Alanları
İslam Tarihi
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Tarihi-İslam Uygarlığı ve Kültürü
Karşılaştırmalı Tarih
Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi
Düşünce Tarihi
Diplomasi Tarihi
Osmanlı’da Fikir Hareketleri
Endülüs Emevileri