Öğrenci AHMED SAİD YALÇINKAYA


Araştırma Alanları
Selçuklu Tarihi
İslam Düşünce Tarihi
Ortaçağ’da Ortadoğu Toplumlarında Dini Hayat
Selçuklu Düşünce Hayatı
Siyasi Tarih
İslam Mezhepleri Tarihi
Dinler Tarihi
Kelam
Türk – Fars İlişkileri