Doç.Dr. BENGÜL BOLAT


Araştırma Alanları
Atatürk Dönemi Siyasi Partiler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Düşünce Yapısı
Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük
Milli Mücadele Dönemi Dış Politika
Cumhuriyet Dönemi Biyografi Çalışmaları
Cumhuriyet Dönemi Sosyo Kültürel Tarih Araştırmaları
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
Cumhuriyet ve Eğitim
Çok Partili Dönem ve Demokrasi Tarihi