Öğr.Gör. KENAN ÖZKAN


Araştırma Alanları
Türk-Ermeni İlişkileri
Cumhuriyet Dönemi Sosyo Kültürel Tarih Araştırmaları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Osmanlı Çağdaşlaşması ve Türk Düşünce Tarihi
Nüfus Hareketleri ve Göçler
XX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Siyasal Hareketler