Arş.Gör. ONUR SADIK KARAKUŞ


Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar:
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar:
Ulusal Yayınlardaki Atıflar:
Ödüller ve Burslar
Kısa Dönem Araştırma Bursu, Institut français d'études anatoliennes, Temmuz 2018