Diğer RESÜL NARİN


Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
I. Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2006
İslam İktisadına Osmanlı Tecrübesinden Bakmak-I, Davetli Konuşmacı, SAKARYA, TÜRKIYE, 2015
Google Akademik Linkleri ve H Indeksi
Google Akademik Linkleri: 3
H İndeksi: 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar: 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar: 28
Ulusal Yayınlardaki Atıflar: 2