Prof.Dr. YAŞAR ÖZÜÇETİN


Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 13.08.2015 - Devam Ediyor
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Yayin Kurul Üyesi, 01.10.2009 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
“Cumhuriyetin İlânı ve Sonrası Gelişmeler”, Kırşehir, Kasım 2017
“Kırşehir Tarihi”, Kırşehir, Mart 2017
Kurtuluş ve Kuruluşta Milletvekili Gözüyle Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kırşehir, Kasım 2016
Cumhuriyet, Kırşehir, Ekim 2016
Atatürk’ün Kırşehir’e İlk Gelişi ve Kırşehir’deki Yankıları, Kırşehir, Aralık 2015
Çanakkale Zaferi ve Kırşehir’in Çanakkale Gazisi Mehmet Çavuş Belgeseli, Kırşehir, Mart 2015
Ülke Dışında Kurulan Türk Yurdu Dernekleri, Kırşehir, Kasım 2015
Millî Hâkimiyet ve Cumhuriyet, Kırşehir, Ekim 2014
Kırşehirli Mehmet Çavuş ve Çanakkale Zaferi, Kırşehir, Mart 2014
Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir, Aralık 2013
Amasya Tamimi ve Cumhuriyetin Kuruluşu- 90. Yılında Lozan Barışı ve Türkiye Cumhuriyeti, Amasya, Şubat 2013
Cumhuriyet ve Temellerii, Kırşehir, Ekim 2013
Çağdaş Medeniyet Yolu: Cumhuriyet, Kırşehir, Ekim 2013
Kendi Dönemi İçerisinde Atatürk, Kırşehir/ Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kasım 2012
Atatürk ve Cumhuriyet, Kırşehir/Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi , Ekim 2012
Nevruz Konulu Konuşma, Kırşehir/ Kırşehir Valiliği Nevruz Bayramı Kutlama Programı, Mart 2012
Dikkati Çeken Yönleri İle Mehmet Âkif Ersoy , Kırşehir/ Kırşehir Valiliği, İl Kültür Merkezi Salonu, Mart 2012
Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir/Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Aralık 2012
Tarihi Süreç İçerisinde Atatürk, Kırşehir/Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu , Kasım 2011
Nevruz Konulu Konuşma, Kırşehir/ Kırşehir Valiliğ Nevruz Kutlama Programı, Mart 2011
Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir , Kırşehir/Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, Aralık 2011
Nevruz Konulu Konuşma, Kırşehir/ Kırşehir Valiliği Nevruz Kutlama Programı, Mart 2010
10 Kasım Atatürk’ü Anma, Kırşehir/Ahi Evran Üniversitesi, MYO Konferans Salonu, Kasım 2010
Kuva-yı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir , Kırşehir/Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, Mart 2010
Nevruz Konulu Konuşma, Kırşehir/Kırşehir Valiliğ Nevruz Kutlama Programı, Mart 2010
Atatürk’ün Kırşehir’e Gelişinin 91. Yıldönümü, Kırşehir/Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu , Aralık 2010
Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir, Kırşehir/Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, Aralık 2009
Atatürk ve Milli Mücadelede Kırşehir , Kırşehir/Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Aralık 2007
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, Kırşehir /A.E.Ü. Aşık Paşa Kampusu, Mart 2007
Cumhuriyet, Kırşehir/Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Aşık Paşa Yerleşkesi, Ekim 2007
Asılsız Soykırım İddiaları ve Terör Örgütleri Yandaşı Kuruluşların Yurt İçinde ve Yurt Dışında Sürdürdükleri Faaliyetleri, Kırşehir/Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şubat 2006
Sözde Soykırım İddiası ve Ermeni Meselesi, Kırşehir/Adalet Bakanlığı, Kırşehir Cumhuriyet Baş Savcılığı, Açık Ceza İnfaz Kurumu, Aralık 2006
Nevruzun Anlamı, Fonksiyonu, Türklerde Bayram Anlayışı ve Nevruz, Kırşehir/GÜ. Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Mart 2005
Çanakkale Savaşlarının Yıldönümü, Kırşehir/Türk Ocakları Kırşehir Şubesi, Mart 2005
20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Millî Mücadelenin Başlaması , Kırşehir/G.Ü. Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi, Aralık 2004
Kofi Annan Belgesi ve Kıbrıs’ta Son Gelişmeler, Kırşehir/AHİ TV., Mayıs 2003
Asılsız Soykırım İddiaları ve Bunlarla Mücadele , Kırşehir/GÜ.Kırşehir Sağlık Yüksek Okulu, Nisan 2003
Atatürkçü Düşünce Sistemi, Kırşehir/İl Jandarma Komutanlığı, Nisan 2003
Milli Hâkimiyet ve Cumhuriyet, Kırşehir/GÜ. Kaman Meslek Yüksek Okulu, Ekim 2003
Bilimsel Hakemlikler
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazı Unıversıty Journal of Gazı Educatıonal Faculty (GUJGEF), GEFAD, , Dergide Hakemlik, Temmuz 2009
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN, Dergide Hakemlik, Agustos 2013
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , Journal of Studıes ın Turkology, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayis 2015
INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Tarih Okulu Dergisi-Journal of History School, Dergide Hakemlik, Mayis 2015
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Dergide Hakemlik, Ekim 2015
TURKISH STUDIES, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
TURKISH STUDIES, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
The Journal of History School Tarih Okulu Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Dergide Hakemlik, Agustos 2016
Atatürk Yolu Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Internatıonal Journal of Eurasıa Socıal Scıences Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Atatürk Yolu, Dergide Hakemlik, Aralik 2016
Atatürk Yolu, Dergide Hakemlik, Aralik 2016
Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, International Journal of Tourism and Social Research, Dergide Hakemlik, Aralik 2016
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
TİDSAD, Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
SOBİDER, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Dergide Hakemlik, Agustos 2017
ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
The Journal of Academic Social Science (ASOSJOURNAL), Dergide Hakemlik, Kasim 2017
The Journal of Academic Social Science ASOSJOURNAL, Dergide Hakemlik, Aralik 2017
Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research , Dergide Hakemlik, Eylül 2009
KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi), Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Jornal of Social Science, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
ATATÜRK YOLU , Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayis 2012
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Türklük Bilimi Araştırmaları Journal of Turkology Research (TÜBAR), Dergide Hakemlik, Mayis 2012
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayis 2012
Bilimsel Danışmanlıklar
Ahi Evran Üniversitesi, -, Proje Danışmanlığı, Subat 2012 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler/Görevler
Stratejik Plan Çalışma Grubu, Ahi Evran Üniversitesi, Üye, 03.04.2008 - Devam Ediyor
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), Ahi Evran Üniversitesi , Üye, 06.07.2009 - Devam Ediyor