Dr. ÖZKAN DEMİR


Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu, YOZGAT, Mart 2018
VIII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, KONYA, Mayıs 2017
Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı, KONYA, Mayıs 2013
II.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, Nisan 2012
1.Uluslararası Niğde Dil,Kültür ve Tarih Sempozyumu, NİĞDE, Mayıs 2012
Bilimsel Hakemlikler
SOBİDER, Dergide Hakemlik, Haziran 2018