Dr. ÖZKAN DEMİR


Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
VIII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, KONYA, Mayıs 2017
Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı, KONYA, Mayıs 2013
II.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, Nisan 2012
1.Uluslararası Niğde Dil,Kültür ve Tarih Sempozyumu, NİĞDE, Mayıs 2012