Yrd.Doç.Dr. OKTAY BERBER


Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2018
Genel Türk Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Mayıs 2017
Altay Toplulukları Sempozyumu (Din ve İnanç Ritüelleri-Dil ve Tarih Meseleleri), Antalya, Temmuz 2015
I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Mayıs 2015
III. Tatarların Tarihi Mirası Kongresi, Eskişehir, Ekim 2013
10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Simferopol / Kırım, Ağustos 2012
8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İzmir, Kasım 2011
Bilimsel Hakemlikler
History Studies, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Türk Tarihi Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Aralik 2016
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Etkinlik Organizasyonu
Göç ve Eskişehir, Düzenleme Kurulu Üyesi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2013
Maziden Atiye Türk Dünyası Tarih Öğrencileri III. Ulusal Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, Nisan 2014