Prof.Dr. YAŞAR ÖZÜÇETİN


Dokümanlar
TarihDokuman TipiDokümanın Tanımı/AdıAçıklamaDosya TürüIndir
17.11.2016Sunum KURTULUŞ VE KURULUŞTA MİLLETVEKİLİ GÖZÜYLE... bu konferansta; serüveni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve gelişmesi ile âdeta bütünleşen ve hayatını bu yüce ideali gerçekleştirmek üzere adamış olan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Türk İstiklal Mücadelesi’nin önemli safhalarında askerî ve siyasî müzakerelerde kendisinin tâbi tutulduğu mütalâa ve değerlendirmeler ele alınmış, böylelikle O’nun İstiklâl Savaşı’nda ifâ ettiği rol ve anlamın TBMM’inde nasıl yansıdığının belirlenmesi hedeflenmiş, bu sebeple konferans konusu “Kurtuluş ve Kuruluşta Milletvekili Gözüyle Gazi Mustafa Kemal Paşa” olarak belirlenmiştir. Olağanüstü yetkilere sahip bu Meclis’in aynı zamanda bir üyesi durumunda olan Mustafa Kemal Paşa, uzun ve meşakkatli yollara katlanılarak din ve vatan ile birlikte önemli ve tarihî bir vazifeyi ifâ için etrafında toplanılan bir şahıs olarak görülmüş, kurtuluş ve kuruluşta kutsal görev ifâ eden bu insanlar ve yanında bulunanlar tarafından muhtelif şekillerde vasıflandırılmıştır. Muhtevaya uygun olarak O’nun tâbi tutulduğu mütalâa ve değerlendirmeler; Hakikati Anlamış Olması ve Beyanatına Güvenilmesi, Metin ve Fedakârlığı - Sorumluluk Yüklenilen Olması, Meclis İle Özdeşleştirilmesi, Tarihin ve Milletin Malı Olması, Kendisine Güvenilen ve Kendisinden Beklentilerin Olması, Milletin Azim ve İradesini Bir Noktada Birleştirmesi, Şahsında Başarı Görünmesi şeklinde belirmiştir. pptx
17.11.2016Sunum KIRŞEHİRLİLERİN İŞGALLER KARŞISINDA TUTUMU, MUSTAFA KEMAL PAŞA Kırşehir, konumu ile Anadolu’yu baştanbaşa kesen eski ve işlek bir güzergâh üzerinde sağlam bir köprü olduğu gibi, Kızılırmak’ın batısındaki bölgelerin Türkler için yeni bir hayat ve faaliyet sahası halini aldığı, Anadolu’da Türkiye tarihinin başlangıcını oluşturan devir ile yeni Türk devletinin ortaya çıkışında ve Türk siyasal yaşamında kendisinden emin olunan fevkalâde öneme sahip bir şehirdir. Millî Mücadele’nin lideri Mustafa Kemal Paşa ve birkaç yakın arkadaşı tarafından mukavemet merkezi olarak tasarlanan Ankara, Batıda milliyetperverler için emin bir yer olarak görülmüş, millî direnişin sevk ve idare merkezi haline getirilmiş, bu temelde; Sivas Ankara yolculuğunda güzergâh içerisinde Kırşehir’de uğrak yerlerden biri olmuştur. Kırşehir ve Kırşehirliler Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyetini 21-25 Aralık 1919 tarihleri arasında beş gün süreyle misafir etmişler, bu önemli misafir ve misafirlerin Kırşehir’e teşrif ettikleri 24 Aralık 1919 günü bir şükran nişanesi olarak anıla gelmiştir. Bu anlamlı günün anıla gelen bir başka yıldönümü olan 96.sında da belli başlı etkinlikler içerisinde bir konferans da yer almıştır. pptx
17.11.2016Sunum Farklı Bir Muharebe Olan Çanakkale ve Bu Muharebeye Mustafa Kemal’in Verdiği Yeni Çehre Savaş, devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek, giriştikleri silahlı mücadele, muharebe ise, savaşta yapılan çarpışmalardan her biri. Savaş, iki veya daha fazla devletin, bütün güçleriyle karşı karşıya gelmesini ifade ederken, muharebe, bu güçlerin karşı karşıya geldiği her bir cepheyi ifade etmektedir. Çanakkale Muharebesi, Birinci Dünya Savaşı içerisinde bir cephe savaşı olması ile birlikte bu muharebeden, neticelerinin önemi itibarıyla daha ziyade savaş olarak bahsedildiği de görülmektedir. Muharebede, taarruz eden kuvvetlere en cazip gelebilecek çıkarma sahası Kabatepe ile Maydos arasındaki dar parça olup, buranın kuvvetli tutulması ve tahkim edilmesi ile Boğazın müdafaası kolaylaştırılmış olacakken, Almanlar, Boğazın müdafaasına yönelik Bolayır’a çıkarma yapılacağı öngörüsüyle, Yarımada’da müdafaa yapılabileceğini kestiremeyerek ihtiyat kuvvetlerinin büyüğünü Bolayır ve çevresine düşünmekte, Türk komuta heyeti ve 19. Fırka Komutanı Mustafa Kemal ise, kuvvetlerin başlangıçta Yarımada kıyılarında taarruz eden kuvvetlerin karşılamasını esas almakta idi. Çanakkale Muharebesi, genel bir savaşın gösterdiği bütün özellikleri göstermiş, Türkler, en kuvvetli ve en büyük ordularla çarpışarak, daha önceki savaşlarda kullanılmayan teknik ve taktiklere de karşı koymuşlardır. Çanakkale’de Türk milletinin psikolojisini şekillendiren olgu vatan şuuru olmuş, bu muharebe bütünü ile Türk topraklarında cereyan ettiği için, savaşın yol açtığı olumsuzlukların tamamına da Türk milleti maruz kalmıştır. Savunma araçlarının ilmî gelişmelerinden uzak olan Türk ordusu, eksikliklerine rağmen başarı göstermesini yüksek maneviyatın ihtiyaç duyduğu bütün şartları bünyesinde barındırmasıyla bilmiştir. ppt
17.11.2016Sunum Farklı Bir Muharebe Olan Çanakkale ve Bu Muharebeye Mustafa Kemal’in Verdiği Yeni Çehre Savaş, devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek, giriştikleri silahlı mücadele, muharebe ise, savaşta yapılan çarpışmalardan her biri. Savaş, iki veya daha fazla devletin, bütün güçleriyle karşı karşıya gelmesini ifade ederken, muharebe, bu güçlerin karşı karşıya geldiği her bir cepheyi ifade etmektedir. Çanakkale Muharebesi, Birinci Dünya Savaşı içerisinde bir cephe savaşı olması ile birlikte bu muharebeden, neticelerinin önemi itibarıyla daha ziyade savaş olarak bahsedildiği de görülmektedir. Muharebede, taarruz eden kuvvetlere en cazip gelebilecek çıkarma sahası Kabatepe ile Maydos arasındaki dar parça olup, buranın kuvvetli tutulması ve tahkim edilmesi ile Boğazın müdafaası kolaylaştırılmış olacakken, Almanlar, Boğazın müdafaasına yönelik Bolayır’a çıkarma yapılacağı öngörüsüyle, Yarımada’da müdafaa yapılabileceğini kestiremeyerek ihtiyat kuvvetlerinin büyüğünü Bolayır ve çevresine düşünmekte, Türk komuta heyeti ve 19. Fırka Komutanı Mustafa Kemal ise, kuvvetlerin başlangıçta Yarımada kıyılarında taarruz eden kuvvetlerin karşılamasını esas almakta idi. Çanakkale Muharebesi, genel bir savaşın gösterdiği bütün özellikleri göstermiş, Türkler, en kuvvetli ve en büyük ordularla çarpışarak, daha önceki savaşlarda kullanılmayan teknik ve taktiklere de karşı koymuşlardır. Çanakkale’de Türk milletinin psikolojisini şekillendiren olgu vatan şuuru olmuş, bu muharebe bütünü ile Türk topraklarında cereyan ettiği için, savaşın yol açtığı olumsuzlukların tamamına da Türk milleti maruz kalmıştır. Savunma araçlarının ilmî gelişmelerinden uzak olan Türk ordusu, eksikliklerine rağmen başarı göstermesini yüksek maneviyatın ihtiyaç duyduğu bütün şartları bünyesinde barındırmasıyla bilmiştir. ppt