Doç.Dr. HİKMET ZEKİ KAPCI


Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2004-2012
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1998-2002
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1994-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Yetimlere Yönelik Bir Eğitim Kurumu Darülhayr-i Âli", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, "Mustafa Kemal Atatürk'te İnkılapçılık Anlayışının Oluşumu ve İnkılaplar", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Temmuz, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği, Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 2014
Asılsız Soykırım İddiaları, Yüksek Öğretim Kurumu, 2002