Diğer SERMET DURMAZ


Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans-Tezsiz, GEDİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Entitüsü, İşletme, 2012-2013
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, İktisat, 2007-2010
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
ISO 9001 Baş Denetçilik, IRCA, 2012