Dr. ÖZKAN DEMİR


Eğitim Bilgileri
Doktora, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, TARİH/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD, 2012-2017
Yüksek Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ, 2007-2010
Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH, 2002-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "CUMHURİYET DÖNEMİ MADENCİLİK POLİTİKALARI VE ETİBANK'IN ROLÜ", FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Subat, 2017.
Yüksek Lisans, "Etibank Ergani-Maden Bakır İşletmeleri Tarihi", FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD Mayis, 2010.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
İngilizce, Orta