Prof.Dr. HALİME HÜRYILMAZ


Desteklenen Projeler
"Gökçeada-Yenibademli Höyük ve Kuzeybatı Anadolu Yerleşimleri Arasında Kültürel İlişkiler", BAP Alt Yapı, 013A701001-334, Yönetici, 2015
"Gökçeada-Yenibademli Höyük 2017 Yılı Kazıları", Kültür ve Turizm Bakanlığı Projesi, BK011707(2017), Yönetici, 2017
"Gökçeada-Yenibademli Höyük 2017 Yılı Kazıları", Türk Tarih Kurumu Projesi, 2017-116, Yönetici, 2017