Prof.Dr. MERAL BAYRAK (FERLİBAŞ)


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bayrak (Ferlibaş) M., "Rusçuk'ta Kaybolmuş Osmanlı Mirası Vakıflar", BELLETEN, vol.LXXIX, pp.931-978, 2015
Bayrak (Ferlibaş) M., "Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Tuna Vilayeti Islahhaneleri", BELLETEN, vol.LXXVII, pp.573-636, 2013
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bayrak (Ferlibaş) M., Kaçan Erdoğan M., "Hadım Hafız Ahmed Paşa'nın İstanbul ve Diğer Yerlerdeki Hayratı", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.1-96, 2017
Bayrak (Ferlibaş) M., "Makbul/Maktul İbrahim Paşa Vakfı: Selanik ve Kavala ile Diğer Yerlerde Bulunan Hayratı", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.1-66, 2016
Bayrak (Ferlibaş) M., Kaçan Erdoğan M., "Hadım Hafız Ahmed Paşa'nın Mısır'daki Evkafı (XVII ve XVIII. Yüzyıldaki Durumu)", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.1-30, 2015
Bayrak (Ferlibaş) M., "Eskişehir'Deki Bir Hayratın Hikayesi: Ak Cami Ve Muallimhanesi", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.25-68, 2014
Bayrak (Ferlibaş) M., "Halep’Te Xviii. Yüzyıla Ait Bir Vakıf Örneği: Vezir Osman Paşa Külliyesi", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.-, no.-, pp.27-84, 2010
Bayrak (Ferlibaş) M., "Rusçuk Cami Vakıflarına Örnekler", SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.-, no.-, pp.33-60, 2010
Bayrak (Ferlibaş) M., "Alemdar Mustafa Paşa'Nın Muhallefatı ", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.-, no.-, pp.63-120, 2009
Bayrak (Ferlibaş) M., "Sofya’Da Xvi. Yüzyıla Ait Bir Vakıf Örneği: Sofu Mehmed Paşa Külliyesi Ve Camiden Kiliseye Çevrilmiş Bir Mabedin Hikâyesi", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.1-42, 2008
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bayrak (Ferlibaş) M., "Makbul/Maktul İbrahim Paşa Vakfı: Hezargrad'da Bulunan Hayratı", Balkanlar'da İslâm Medeniyeti Beşinci Uluslararası Kongresi, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 21-23 Mayis 2015, vol.-, no.-, pp.259-295
Bayrak (Ferlibaş) M., Kaçan Erdoğan M., " “Akçakoca Ailesinden Hayırsever Bir Devlet Adamı: Fazlullah/Efdal Paşa Ve Gebze’Deki Hayratı”", Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu , KOCAELİ, TÜRKIYE, 2-4 Mayis 2014, vol.I, no.-, pp.189-219
Bayrak (Ferlibaş) M., "“Rusçuk’Ta Osmanlı Kültür Varlıkları: Dini Ve Hayri Kurumlardan Bazıları”,", New Trends in Ottoman Studies Papers Presented at the 20th CIEPO Symposium Rethymno, YUNANISTAN, 27 June-1 July 2012, vol.-, no.-, pp.247-270.- (Link)
Bayrak (Ferlibaş) M., Kaçan Erdoğan M., "Rusçuk’Ta Osmanlı Vakıfları", Balkanlar’da İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, ROMANYA, 1-5 Kasım 2006, vol.-, no.-, pp.233-268
Bayrak (Ferlibaş) M., Yakut K., "Osmanlı’Dan Cumhuriyet’E Bulgaristan Müftülerinin Statüsü (1878-1929)", Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2005, vol.-, no.-, pp.335-346
Bayrak (Ferlibaş) M., "Özerk Bulgar Prensliği Döneminde Rusçuk’Ta Ermeni Faaliyetleri (1886-1897)", Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Uluslararası Sempozyumu , TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2005, vol.-, no.-, pp.439-452
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Bayrak (Ferlibaş) M., "Kıbrıs'ta XIX. Yüzyılda Kurulan Vakıflardan Muhassıl Mehmed Emin Efendi Evkafı", Tarihte Kıbrıs II, Köse Osman, Ed., D9KUZ10BE5, İstanbul, ss.725-738, 2017 (Link)
Bayrak (Ferlibaş) M., Ed., "Osmanlı İdaresinde Bir Balkan Şehri Rusçuk", Yeditepe, İSTANBUL, 2011
Bayrak (Ferlibaş) M., Kaçan Erdoğan M. , Çolak K., "Rusçuk Ayanı Tirsiniklizâde İsmail Ağa Ve Dönemi (1796-1806), İstanbul 2009.", Yeditepe, İSTANBUL, 2009
Bayrak (Ferlibaş) M., "Özerk Bulgar Prensliğinde Rus Etkisini Gösteren İki Örnek: Rus Çarı Ii. Aleksandr Heykeli Ve Plevne Ile Civarındaki Askeri Müzeler", Prof.Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Sertçelik S., Eroğlu H., Güven M. S., Ed., Turhan Kitabevi, Ankara, ss.417-438-, 2008
Bayrak (Ferlibaş) M., "Two Cases Revealing The Russian Influence Over The Autonomou Bulgarian Principality According To The Otoman Archives: The Statue Of Russian Tsar Alexander Ii And Military Museums In And Around Pleven", in: Melanges Offerts a Stoyanka Kenderova a l’occasion de son 60 eme Anniversaire , -, Eds., Bibliotheque Nationale Saints Cyrille et Methode, Sofya, pp.344-357-, 2007
Bayrak (Ferlibaş) M., Topal M., Çolak K., Kaçan Erdoğan M., Elibol N., Ed., "Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Bildirileri", Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Bayrak Matbaacılık, İSTANBUL, 2005
Ansiklopedide Yazılan Konular
Bayrak (Ferlibaş) M., "The Attitude Of The Europen States During The Greek (Rum) Revolt", The Great Ottoman, Turkish Civilization,Yeni Türkiye,, cilt.I, ss.441-457, 2000
Bayrak (Ferlibaş) M., "Osmanlı Arşivleri Işığında Rum İsyanı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu", Osmanlı,Yeni Türkiye,, cilt.2, ss.71-86, 1999
Diğer Yayınlar
Bayrak (Ferlibaş) M., "Çifteler Ve Kör Hasan Çiftliklerinin 1250-1251/1834-1835 Yıllarına Ait Envanteri" Eski-Yeni, Yıl 5, S.49 ", Diger, ss.19-25, 2013