Doç.Dr. HİKMET ZEKİ KAPCI


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kapci H.Z., Sakin S., "CUMHURİYET ARŞİVİ IŞIĞINDA YABANCILARIN BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE'NİN KIBRIS POLİTİKASI (1955-1959) ", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.137-153, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Kapci H.Z., "MATBUAT VE İSTİHBARAT UMUM MÜDÜRLÜĞܒNÜN İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.261-278, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Kapci H.Z., "Çanakkale Savaşları’ndaki Yaralılar İçin Yardım Toplayan Almanların Hilâl-I Ahmer Madalyası Ile Ödüllendirilmeleri", Yeni Türkiye Çanakkale Özel Sayısı, ss.620-627, 2015
Kapci H.Z., "Kıbrıs Sorununun Çözümünde Nihat Erim Raporu", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.353-375, 2014 (Link)
Kapci H.Z., "Kayseri Ve Bursa Milletvekili Bahri Yazır’In Meclis Çalışmaları", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.81-96, 2014 (Link)
Kapci H.Z., "Osmanlı Eğitim Sisteminde Disiplin: Darülhayr-I Âli Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.Güz 2013, pp.166-180, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Kapci H.Z., "İngiltere, Nasturiler Ve İç Toprak Projesi (1919-1922) ", History Studies, vol.5, pp.207-224, 2013 (Link)
Kapci H.Z., "Terakki-I Maarif Cemiyeti Nizamnamesi", History Studies İnternational Journal of History, no.1, ss.260-272, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kapci H.Z., ""DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİS FAALİYETLERİ"", II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayis 2016, pp.1-1
Kapci H.Z., "Birleşmiş Milletlerin Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Gelişimine Katkısı ve William Bacon Raporu", USBİK, KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 1 Subat 2018, pp.1-1
Kapci H.Z., "İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Doktor Lütfi Kırdar’ın İstanbul'a Hizmetleri (1938-1949)", USBİK, KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Subat 2018, pp.1-1
Kapci H.Z., "Osmanlı Devleti’nde Kimsesiz Çocukların Eğitimi Ve Topluma Kazandırılmaları: Darülhayr-i Ali Örneği ", IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, pp.4-4
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Kapci H.Z., "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yetim", Kriter, İSTANBUL, 2016
Kapci H.Z., "Atatürk Dönemi ve Türk İnkılabı", Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Şakir Batmaz, Serdar Sakin, Ed., Not, Kayseri, ss.191-221, 2015
Kapci H.Z., Aydın O., "Türkiye'De Sendikacılığın Gelişimi Ve Demokrat Parti'Nin Sendikacılığa Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Öztürk M. Batmaz Ş. Yoska E., Ed., Kardeşler Ofset, Kayseri, ss.519-535, 2015
Kapci H.Z., "Arşiv Belgeleri Işığında Atatürk Dönemi Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Ve Faaliyetleri", Tiydem, ANKARA, 2015
Kapci H.Z., "Osmanlı Maarif Cemiyeti Nizamnamesi", Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültürü Araştırmaları, Kılıç R., Ed., İdeal Kültür ve Yayıncılık, Kayseri, ss.535-546, 2014
Kapci H.Z., Yıldız Ö., Keskin M. , Kilci A.N. , "Milli Mücadele'nin Siyasi ve Askeri Cephesi", Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ayhan Öztürk, Ed., Arkaoda, Kayseri, ss.137-256, 2007