Doç.Dr. REYHAN KÖRPE


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Körpe R., "Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia Ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması ", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.13, ss.131-160, 2015 (Link)
Körpe R., "Boğaz Savaşları Tarihi", Yeni Türkiye, cilt.1, ss.1499-1509, 2015
Körpe R., "Çanakkale Ve Gelibolu Yarımadasının Eskiçağ Tarihi", Yeni Türkiye, cilt.1, ss.1485-1998, 2015
Körpe R., "Pers Hakimiyetinde Troas Bölgesine Yapılan Göçler", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.1, ss.31-42, 2014
Körpe R., "Kuzey Troas'Ta Bir Ova: Adrasteia Ovası Eskiçağ Tarihi Ve Arkeolojisi", Kubaba, cilt.1, ss.56-68, 2014
Körpe R., "Jebel Khalid On The Euphrates, Volume 3: The Pottery By Heather Jackson And John Tidmarsh. Meditarch Supplement 7 (2011)", Ancient Near Eastern Studies, vol.1, pp.288-290, 2013
Körpe R., "Beşige Tepe-Kumkale Bölgesi Savaş Alanları Arkeolojisi", Çanakkale 1915, cilt.1, ss.14-19, 2012
Körpe R., "Son Arkeolojik Bulgular Işığında Aziz Paulus'Un İkinci Kutsal Görev Gezisindende Troas Yolculuğu", Selevcia ad Calycadnum, cilt.1, ss.51-75, 2011
Körpe R., "Büyük İskender'In Troas'Ta İzlediği Rota Ve Granikos Savaşı", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.1, ss.45-57, 2011
Körpe R., "Lower Granicus River Valley Tombs And Bozlartepe Tumuli Excavation", Thetis, pp.35-42, 2011
Körpe R., "The Manufacture Of Protomes In The Aegean. A Terracotta Female Protome Mold From Sigeion", Thetis, pp.27-34, 2011
Körpe R., "Dardanos Tabyasında Savaş Alanı Arkeolojisi Ve Sonuçları", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.1, ss.57-90, 2010
Körpe R., "Kuzeybatı Troas'Ta Yeni Tespitler (Araplar Boğazı Araştırmaları) ", Kubaba, cilt.1, ss.19-30, 2010
Körpe R., "Boğaziçine Bir Gezinti (Anaplous Bosporou)", Kubaba, cilt.1, ss.67-68, 2010
Körpe R., "Küçük Beşige (Agammia) Fosilleri Ve Troia Mitolojisindeki Yansımaları", Kubaba, cilt.1, ss.7-22, 2010
Körpe R., "Sigeion'Dan Bir Panathenaia Amporası Parçası", Kubaba, cilt.1, ss.37-55, 2009
Körpe R., "Yeşiltepe, Eine Siedlung Der Frühbronzezeit Am Oberlauf Des Skamander, Yeşiltepe, An Early Bronze Age Settlement On The Upper Course Of The Skamande", Studia Troica, pp.199-228, 2009
Körpe R., "Heinrich Schliemanns Ausgrabungen In Troia Nach Osmanischen Quellen, Heinrich Schliemanns Excavations In Troia According To Ottoman Souces", Studia Troica, pp.237-248, 2009
Körpe R., "Sylloge Numorum Graecorum Turkey 3 Çanakkale Museum- Vol 1", Kubaba, cilt.1, ss.89-90, 2009
Körpe R., "The Granicus River Valley Archaeological Survey Project, 2004-2005", Troica Band, pp.65-150, 2008
Körpe R., "Doğu Troas Çalışmaları Ii (Yenice-Gönen)", Kubaba, cilt.112, ss.63-77, 2007
Körpe R., "Troas Bölgesi'Nin Antik Yolları", Kubaba, cilt.1, ss.87-101, 2007
Körpe R., "Colonai Güney Nekropolü Kurtarma Kazısı", Kubaba, cilt.1, ss.33-46, 2007
Körpe R., "Antik Kaynaklarda Ege Dünyasında Deprem Ve Tsunamiler: Troia'Da Tsunami? ", Kubaba, cilt.1, ss.13-24, 2007
Körpe R., "Megarische Becher Aus Assos", Asia Minor Studien, vol.1, pp.103-111, 2006
Körpe R., "Antik Kaynakların Işığında Troia'Da Tsunami", BİLİM ve ÜTOPYA, cilt.1, ss.25-38, 2006
Körpe R., "Boğaz Savaşları", Kubaba, cilt.1, ss.18-26, 2006
Körpe R., "Doğu Troas Araştırmaları", Kubaba, cilt.1, ss.23-32, 2005
Körpe R., "New Inscription Of Asclepius From The Troad", Studia Troica, vol.1, pp.205-208, 2005
Körpe R., "A New Painted Graeco- Persian Sarcophagus From Çan", Studia Troica, vol.1, pp.383-420, 2004
Körpe R., "Rescue Excavations In The Necropolis Oflampsacus, 1996", Studia Troica, vol.1, pp.429-450, 2004
Körpe R., "M.Ö. 1. Bin Yılda Troas'Da Troialılar", Kubaba, cilt.1, ss.30-36, 2004
Körpe R., "Son Arkeolojik Kazı Buluntuları Işığında Dardanos Antik Kenti", Kubaba, cilt.1, ss.52-61, 2004
Körpe R., "Gelibolu'Da Bulunan Yeni Bir Dionysos-Ariadne Diademi", Kubaba, cilt.1, ss.13-17, 2003
Körpe R., "Yeni Bir Skamandria Sikkesi", Kubaba, cilt.1, ss.11-18, 2003
Körpe R., "A Lead Medallion From Skepsis In The Troad", Studia Troica, vol.1, pp.421-426, 2002
Körpe R., "M.O. 3. Binyıl Erken Bronz Çağa Ait Ilk Nekropol Buluntuları", Cumhuriyet BilimTeknik, cilt.1, ss.14-14, 2002
Körpe R., "Çağdaş Müze Mimarisine Ve Bergama Müzesine Bakış", Bergama Belleten, cilt.1, ss.57-72, 1994
Körpe R., "Assos Kent Surlarının 1992 Yılı Kazı Ve Restorasyon Çalışmaları", Bergama Belleten, cilt.1, ss.47-57, 1993
Körpe R., "Bergama Muzesindeki Türkmen Gelini", Bergama Belleten, cilt.1, ss.71-78, 1992
Körpe R., "Bakanlıklar Arası Turizm Komisyon Raporu Üzerine", Bergama Belleten, cilt.1, ss.4-7, 1992
Körpe R., "Koyun Koprü", Bergama Belleten, cilt.1, ss.59-63, 1992
Körpe R., "Bergama Kazıları Tarihi", Bergama Belleten, cilt.1, ss.64-70, 1992
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Körpe R., "Antik Çağlarda Troas'Da Ağaç Ve Ağaç Taşımacılığı", Bayramiç Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Agustos 2007, cilt.1, no.1, ss.19-22
Körpe R., "Antik Çağ Sosyo-Kültürel Hayatında Develer", II. ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2018, pp.25-26
Körpe R., "Tarihsel Süreçte Çanakkale İli Bağcılığına Bakış", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Ocak 2011, cilt.1, no.1, ss.65-78
Körpe R., "Antik Çağlarda Çanakkale Bölgesinde Tarım", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Ocak 2011, cilt.1, no.1, ss.89-119
Körpe R., "The Granicus River Valley Archaeological Survey Project, 2004", XXVII. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayis 2005, vol.1, no.1, pp.245-256
Körpe R., "The Granicus River Valley Archaeological Survey Project, 2005", XXVIII. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-30 Mayis 2006, vol.1, no.1, pp.405-420
Körpe R., "The Granicus River Valley Archaeological Survey Project, 2006", XXIX. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 27-30 Mayis 2007, vol.1, no.1, pp.89-101
Körpe R., "Archaeological Evidence On The Relationship Between Greeks And Non-Greeks In The Troad", IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri (SERES 2007), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-30 Kasim 2007, vol.1, no.1, pp.545-567
Körpe R., "The Granicus River Valley Archaeological Survey Project, 2007", XXX. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Mayis 2008, vol.1, no.1, pp.234-245
Körpe R., "Troas'Da En Son Lokalize Edilen Bir Kent: Sigeion", IV.Erenköy Bağbozumu Festifali I. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-25 Agustos 2006, vol.1, no.1, pp.78-89
Körpe R., "Miltiades And Kroisos. Another Mercenary In The Service Of An Eastern Monarch", XI. Symposium on Mediterranean Archaelogy (SOMA 2007) , İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Nisan 2007, vol.1, no.1, pp.221-226
Körpe R., "Troia’nın Gelibolu Yarımadası’ndaki Toprakları", ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.44-59
Körpe R., "Excavations In The Necropolis Of Colonai", Participants Of Troas And Its Neighbours-II International Workshop Troy And Its Neighbours Ii (October 2006) ?Funeral Rites, Rituals, And Ceremonies From Prehistory To Antiquity, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2006, vol.1, no.1, pp.5-8
Körpe R., "Lampsakos Klasik Dönem Nekropolü Kazısı", Lapseki Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-25 Mart 2007, cilt.1, no.2, ss.349-355
Körpe R., "Antik Kaynakların Işığında Troia'Da Tsunami", Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-23 Kasim 2005, cilt.1, no.2, ss.34-39
Körpe R., "Ilgardere Diademi", 12. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu , DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2001, cilt.1, no.2, ss.89-95
Körpe R., "Granikos Projesi Yenice Arkeolojik Yüzey Araştırmaları", Yenice Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 28-28 Agustos 2008, cilt.1, no.1, ss.162-178
Körpe R., "1999 Yılı Çan, Altıkulaç Köyü Çingene Tepe Tümülüsü Kurtarma Kazıları", 11. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu , DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2000, cilt.1, no.1, ss.221-133
Körpe R., "Antik Gelibolu Yarımadası'Nın Limanları: Yeni Buluntular Ve Arastırmalar", Harbors and Harbor Cities in the Eastern Mediterranean from Antiquity to Byzantium. Recent Discoveries & New Approaches, A Symposium co-sponsored by the German Archaeological Institute (DAI), İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Mayis 2011, vol.1, no.2, pp.411-434
Körpe R., Mithat A., "Anzak (Arıburnu) Savaş Alanı Üzerine Türkiye, Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın Ortak Tarihsel ve Arkeolojik Araştırması 2013", 36. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 25-30 Mayis 2014, vol.1, pp.157-174
Körpe R., "Çanakkale Savaş Alanlarında Yapılan Arkeolojik Araştırmalar", 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 21 Mayis 2015 - 25 Mayis 2016, vol.1, no.1, pp.25-35
Körpe R., "2014 Yılı Troia Çalışmaları", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 11-15 Mayis 2015, vol.1, no.2, pp.22-32
Körpe R., "2014 Yılı Gelibolu Yarımadası, Sestos ve Çevresi Yüzey Araştırması", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 11-15 Mayis 2015, vol.1, no.2, pp.34-44
Körpe R., "TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERDEN GÜNÜMÜZ ÇANAKKALE BÖLGESİ’NDE TARIM V YETİŞTİRLEN ÜRÜNLER", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralik 2017, ss.3-33
Özözen Kahraman S., Çalışkan V., Körpe R., "Geçmişten Günümüze Ayvacık Depremlerinin Kırsal Mekânlar Üzerine Etkileri (From Past to Present Earthquakes around Ayvacık and Its Effects on Rural Locations)", International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasim 2017, pp.6-66
Körpe R., "1996 Lapseki Kurtarma Kazısı", VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri , AYDIN, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 1997, cilt.1, no.7, ss.65-72
Körpe R., "Sigeion And Its Foundation", XI. Symposium on Mediterranean Archaelogy (SOMA 2007), İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Nisan 2007, vol.1, no.1, pp.244-254
Körpe R., "The Location Of Aigospotamoi", XI. Symposium on Mediterranean Archaelogy (SOMA 2007), İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Nisan 2007, vol.1, no.1, pp.267-276
Körpe R., "Sestos 2013 Yılı Yüzey Arastırması", 36. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 22-26 Mayis 2014, vol.1, no.1, pp.345-357
Körpe R., "Sestos 2012 Yılı Yüzey Arastırması", 35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Mayis 2013, vol.1, no.1, pp.98-112
Körpe R., "Son Yapılan Araştırmaların Işığında Granikos Savaş Alanı", XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.00-00
Körpe R., "The Problem Of Manufacture Center Of Terracotta Female Protomes In The Aegean World: A Terracotta Female Protome Mold From Sigeion", Terracotta Figurines in the Greek and Roman Eastern Meditterranean: Production, Diffusion, Iconography and Function, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.27-34
Körpe R., "The Archaeological Investigations In North Of Mount Ida And Agonya Plain", Uluslararası Kazdağları Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayis 2011, vol.1, no.1, pp.278-289
Körpe R., "The Harbors Of The Thracian Chersonese", Archaeological Institute of America Annual Meeting, San Diego, ABD, 7-9 Ocak 2007, vol.1, no.1, pp.56-57
Körpe R., "2004 Yılı Biga Ve Çevresi Yüzey Araştırmaları", Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-10 Eylül 2004, cilt.1, no.1, ss.44-56
Körpe R., "2007 Yılı Granikos Çayı Vadisi Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Çalışmaları", Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12-13 Eylül 2007, cilt.1, no.1, ss.76-89
Körpe R., "Eski Çağlarda Troas Bölgesinde Meydana Gelen Depremler", 09 AĞUSTOS 1912 MÜREFTE DEPREMİNİN (Mw=7.4) 100. YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-14 Agustos 2012, cilt.1, no.1, ss.33-45
Körpe R., "Yenikapı Antik Liman Kazılarında Jeoarkelojik Çalışmalar Ve Yeni Bulgular", 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2007, cilt.1, no.2, ss.123-129
Körpe R., "Pers Hakimiyetinde Troas Bölgesine Yapılan Göçler", Tarih ve Kültürel Boyutuyla Göç Sempozyumu, Çanakkale'de İlkçağdan Günümüze Göçler, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-19 Kasim 2011, cilt.1, no.2, ss.98-112
Körpe R., "Archaeological Support Of Lysandros? Expulsion Of The Athenians From The Chersonese After Aigospotamoi", Archaeological Institute of America 2006 Annual Meeting, Montreal, KANADA, 9-11 Ocak 2006, vol.1, no.1, pp.67-67
Körpe R., "Polis Aigos Potamoi", Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 8 Mayis 201 - 10 Mayis 2013, vol.1, no.1, pp.00-00
Körpe R., "The Granicus River Valley Survey Project 2004-2005 Seasons", Archaeological Institute of America 2006 Annual Meeting, Montreal, KANADA, 9-11 Ocak 2006, vol.1, no.1, pp.78-78
Körpe R., "2015 Yılı Gelibolu Yarımadası, Sestos ve Çevresi Yüzey Araştırması", 38. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayis 2016, pp.24-24
Körpe R., "Develerin Batı Anadolu’ya İlk Gelişleri ve Antik Çağ Ordularında Deve Kullanımı", 1. ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VEDEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Kasim 2016, vol.1, pp.46-69
Körpe R., "Çanakkale Savaş Alanlarında Yapılan Arkeolojik Araştırmalar /Archaeological Surveys At The Battlefıelds of Gallipoli", 100. YILINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI ULUSLARARASI KONGRESİ INTERNATIONAL CONGRESS ON BATTLES OF GALLIPOLI ON THE CENTENARY , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 21-24 Mayis 2015, pp.2-2
Körpe R., "Persian Hilltop Settlements And Military Strategy In The Troad", Archaeological Institute of America Annual Meeting, ABD, 8-12 Ocak 2010
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Körpe R., "TÜRK ORDUSUNUN ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARINDA KULLANDIĞI SİLAHLAR VE SAVAŞ MALZEMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", PROF. DR. SALİM CÖHCE ARMAĞANI, CEYLAN, Alpaslan , Ed., Berikan Yayınevi, Ankara, ss.671-707, 2017
Körpe R., "Troas'ın Kayıp Kenti Skamandria", Troia Vakfı Yayınları, ÇANAKKALE, 2017
Körpe R., "Boundary and Divide: The antiquity of the Dardanelles", in: ANZAC Battlefield: A Gallipoli Landscape of War and Memory, A. Sagona, M. Atabay, C. Mackie and I. McGibbon, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, pp.4-23, 2016
Körpe R., "Remembering Gallipoli from a Turkish perspective", in: ANZAC Battlefield: A Gallipoli Landscape of War and Memory, A.Sagona, M. Atabay, C. Mackie and I. McGibbon, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, pp.222-234, 2016
Körpe R., "Recording the battlefield: First steps", in: ANZAC Battlefield: A Gallipoli Landscape of War and Memory, A.Sagona, M. Atabay, C. Mackie and I. McGibbon, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, pp.36-58, 2016
Körpe R., "Artefacts from the battlefield", in: ANZAC Battlefield: A Gallipoli Landscape of War and Memory, A.Sagona, M. Atabay, C. Mackie and I. McGibbon, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, pp.159-191, 2016
Körpe R., "The Gallipoli campaign: History and legent", in: ANZAC Battlefield: A Gallipoli Landscape of War and Memory, A.Sagona, M. Atabay, C. Mackie and I. McGibbon, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, pp.24-35, 2016
Körpe R., "Forming the Ottoman Battlefield", in: ANZAC Battlefield: A Gallipoli Landscape of War and Memory, A.Sagona, M. Atabay, C. Mackie and I. McGibbon, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, pp.138-158, 2016
Körpe R., "Prehistorik Dönemden Günümüze Troas Bölgesinde tarim ve Yetiştirilen Ürünler", AKRON, ESKİÇAĞ YAZILARI 10, Vedat Çelgin, Eda Akyürek Şahin, Ed., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.99-125, 2016
Körpe R., "The Tumuli of Troy and the Troad", in: Tumulus as Sema, Henry, Olivier / Kelp, Ute, Eds., De Gruyler, Berlin, pp.373-385, 2016
Körpe R., "Eski Çağlarda Gelibolu Yarımadası'Nın Limanları", in: Harbors and Harbor Cities in the Eastern Mediterranean from Antiquity to the Byzantine Period: Recent Discoveries and Current Approaches(Byzas 19), Ladstätter, Sabine Felix Pirson, Thomas Schmidts, Eds., Ege Yayınları, İstanbul, pp.402-430, 2015
Körpe R., "Yeniçiftlik Ovasının (Adrasteia) Eskiçağ Tarihi Ve Arkeolojisi", Yeniçiftlik Köyü, Gezer, N. Z. ve Gözler, K., Ed., Ekin Basım Yayın , Bursa, ss.259-264, 2014
Körpe R., "Sigeion And Its Foundation ", in: SOMA 2007 Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University, 24 and 29 April 2007 , Cigdem Ozkan Aygun, Eds., Archeopress , Oxford, pp.65-72-, 2009
Körpe R., "Asarliktepe: Skamandria Antik Kenti İçin Yeni Bir Öneri", in: MAUERSCHAU Festschrift fur Manfred Korfmann , R. Aslan, Eds., B.A. Greiner , Tübingen, pp.345-377-, 2002