Yrd.Doç.Dr. MEHMET BAŞARAN


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Budak L. , Başaran M., "XIX. Yüzyıl Ortalarında Çine Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı Hakkında Gözlemler", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.585-605, 2015
Başaran M., Saribey Haykiran A., "H. 1261 / M. 1845 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Tire'ye Gelen Müslim ve Gayr-i Müslimlerin Nitelik ve Nicelikleri", Turkish Studies International Periodial For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic, no.1, pp.149-174, 2015
Başaran M., "Tarih Yapan ve Yazan Yerel Tarihçi: Asaf GÖKBEL", Kültür, Turizm ve Sanatta AYDIN, ss.22-29, 2008
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Başaran M., Saribey Haykiran A., "Sicill-i Ahval Defterlerinde Tire Doğumlu Memurlar", Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İZMİR, TÜRKIYE, 12-13 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.107-122
Saribey Haykiran A., Başaran M., "H.1246/M.1831 Tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin Değerlendirilmesi ", Tire Araştırmaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 12-13 Mart 2015, cilt.2, no.2, ss.245-270
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Başaran M., "Hz. Adem'den III. Selim'e Cedvel-i Tarih", Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İSTANBUL, 2016 (Link)
Başaran M., Saribey Haykiran A., "19. Yüzyıl Osmanlı Belgelerinde Yenipazar", Öztunç Matbaa, ANKARA, 2015
Başaran M., "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Tire", Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İZMİR, 2015
Başaran M., Çavdaroğlu H.A. , "Kurtuluş Savaşı Dönemi Osmanlıca Gazeteler (1920-1921-1922)", Kalkan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. , ANKARA, 2015
Başaran M., "Atatürk Dönemi Laik Eğitimin Gelişimi", Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. Yılına Armağan, Üreten H., Başaran M., Güneş G., Ed., Tuna Matbaacılık, Aydın, ss.150-155, 2013
Başaran M., "Milli Mücadele'De Çine Heyet-I Milliyesi (1919-1920) ", Aydın İli ve İlçeleri Kültür ve Eğitim Derneği, İSTANBUL, 2006
Başaran M., "19. Yüzyılda Karacasu (Temettuat Defterleri ve Salnameler Kapsamında)", Karacasu Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İZMİR, 2000
Başaran M., "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Tire", Dokuz Eylül Yayınları, İZMİR, 2000