Prof.Dr. ERHAN ÖZTEPE


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Öztepe E., "Alexandria Troas Kazısı 2015", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, ss.33-35, 2016
Öztepe E., "“Kıbrıs Salamis’Ten Son Dönem Kazılarında Bulunmuş Klasik Çağ Heykelleri”,“Classical Sculptures From Recent Excavation At Salamis”", Anadolu-Anatolia, cilt.33 (2007), ss.121-141, 2009 (Link)
Öztepe E., "“Zu Den Formen Der Liegefalten Und Eingeritzten Linien In Der Griechischen Plastik”", Istanbuler Mitteilungen, vol.57 (2007), pp. 251-270, 2008
Öztepe E., "“Claudia Lang-Auinger, Hanghaus 1 In Ephesos. Funde Und Ausstattung, Fie Vii,4, 2003”", Belleten, cilt.LXIX, ss.1053-1055, 2005
Öztepe E., "“Smintheion’Dan Bir Grup Pişmiş Toprak Heykelcik”", Belleten, cilt.LXVII, ss.77-92, 2003
Öztepe E., "“W. Held, Das Heiligtum Der Athena In Milet, Milesische Forschungen 2, 2000”", Belleten, cilt.LXVII, ss.561-565, 2003
Öztepe E., "Kıbrıs Salamis Kazıları (1998-2001)", İdol, ss.6-15, 2001
Öztepe E., Öztaner S.H., "Eskipazar İlçesine Yapılan İnceleme Gezisi", İdol, ss.6-11, 2001 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Öztepe E., "“Stilistische Untersuchungen Der Reliefplastik Des Tempels Des Apollon Smintheios”", Dipteros und Pseudodipteros, ALMANYA, 13-15 Kasım 2009, vol.BYZAS 12, pp.155-164
Öztepe E., "“Kuzey Kıbrıs Salamis Araştırmaları”", Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 24-25 Nisan 2007, cilt.1, ss.179-192. (Link)
Öztepe E., "“Yunan Heykeltraşlığında Kumaş Dokusuna Dair İzler Ve Formları”", II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 29-30 Nisan 2003, cilt.Anadolu, no.Ek Dizi 1, ss.209-219
Öztepe E., "“Apollon Smintheus Tapınağı Kabartmalarında Kompozisyon Anlayışı”", I. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 15-16 Nisan 2002, cilt.Anadolu, no.Ek Dizi 1, ss.221-234
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Öztepe E., Rifaioğlu M.N. , "Kral II. Mithridates’ten İsias’a: Karakuş Tümülüsü", Kommagene Nemrud Yönetim Planı , Neriman Şahin Güçdağ, Ed., Pozitif, Ankara, ss.138-147, 2017
Öztepe E., ""Salamis'Ten Kireçtaşı İki Heykelcik"", "Orhan Bingöl'e 67.Yaş Armağanı/A Festschrift For Orhan Bingöl On Occasion Of His 67th Birthday, Kökdemir G., Ed., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.477-484-, 2013 (Link)
Öztepe E., "“Smintheion Nekropolü Ve Buluntuları”", Apollon Smintheus'un İzinde. Smintheion, Özgünel N., Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.77-80-, 2013
Öztepe E., "“Alexandria Troas ” ", Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dergisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), Bingöl O., Öztan A., Taşkıran H., Ed., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.291-306-, 2012
Öztepe E., "“Aleksandria Troas Antik Kenti ”", Aşklar, Savaşlari Kahramanlar ve Çanakkale, Özdem F., Ed., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.251-275-, 2012 (Link)
Öztepe E., "The Ancient City Of Alexandria Troas", City of Legends and Epics Çanakkale, Özdem F., Ed., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.249-273-, 2012 (Link)
Öztepe E., "“Gegenstände Aus Bein Aus Der Römischen Nekropole Am Smintheion”,", in: Vom Euphrat bis zum Bosporus, Kleinasien in der Antike, Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag., Winter E., Eds., Dr Rudolf Habelt SH-Verlag GmbH , BONN, pp.517-523, 2008 (Link)
Öztepe E., ""Salamis Örneği Işığında Kıbrıs’In Anthropomorfik Kapları”", Patronus. Coşkun Özgünel'e 65.Yaş Armağanı. Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65.Geburtstag, Öztepe E.- Kadıoğlu M., Ed., Homer Kitabevi, İstanbul, ss.297-303, 2007 (Link)
Öztepe E., "Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma Dönemi", Anadolu Medeniyetlerinden Kültür Yansımaları. Yavuz Tatış Koleksiyonu I, Targaç M.İskender, Ed., Özden, İzmir, ss.36-117-, 2003
Diğer Yayınlar
Öztepe E., "Aleksandria Troas", Sunum, ss.54-56, 2011
Öztepe E., "Unutulmuşluktan Kurtulan Bir Örenyerinin Öyküsü: Gülpınar Apollon Smintheus Kutsal Alanı. Apollon Smintheus’Un İzinde 30 Yıl", Sunum, ss.6-8, 2008