Doç.Dr. FİLİZ ÇOLAK


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çolak F., "Demokrat Parti Dönemi’nde TBMM’deki Kadın Milletvekilleri ve Meclisteki Faaliyetleri(1950-1960)", Tarih Okulu Dergisi, pp.115-158, 2017 (Link)
Çolak F., "Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde İzmir Vekilleri ve Faaliyetleri", Tarih Okulu Dergisi, pp.189-212, 2015
Çolak F., "I.TBMM’nin Devrimci Din Alimlerinden Hacı Süleyman Efendi(Bilgen) ve Meclisteki Faaliyetleri(1920-1923)", Tarih Okulu Dergisi, pp.319-345, 2015 (Link)
Çolak F., "Bulgaristan Türklerinin Türkiye'Ye Göç Hareketi(1950-1951) ", Tarih Okulu, pp.113-145, 2013
Çolak F., "Anadolu'Da Afyon Zıraati Ve Ticareti Üzerine İzlenimler", JASSS(The Journal of Academiz Social Science Studies, no.1, pp.513-529, 2013
Çolak F., "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ulaşım Politikasına Genel Bir Bakış", Turkish Studies, no.2, pp.345-365, 2013
Çolak F., "Trablusgarb Ve Balkan Savaşlarının Osmanlı Devletinin Ticaret-I Hariciyesi Üzerindeki Etkileri", Turkish Studies, pp.151-164, 2013 (Link)
Çolak F., "İşgal Yıllarında İzmir İktisadi Bölgesinde Fiyat Hareketleri", Turkish Studies, vol.1, no.4, pp.1269-1280, 2012
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çolak F., "I.Dönem TBMM’de İzmir Mebusları ve Faaliyetleri(1920-1923)", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, cilt.15, ss.107-155, 2015
Çolak F., "İzmir'De 21 Temmuz 1946 Genel (Hileli Seçim)Seçimlerinin Provası: 1946 Belediye Seçimleri", Tarih Okulu, pp.1-14, 2012 (Link)
Çolak F., "İzmir'De Demokrat Parti Teşkilatının Kuruluşu", Tarih Okulu, pp.91-111, 2011 (Link)
Çolak F., "Mütareke Döneminde İzmir İktisadi Bölgesinde İngiliz Politikası ", Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, ss.51-68, 2010
Çolak F., "I.Dünya Savaşı'Nın Osmanlı Devleti'Nin Üretimi Ve Dış Ticareti Üzerindeki Etkileri", Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, ss.169-190, 2010
Çolak F., "Ii.Meşrutiyet'In İlk Yıllarında Osmanlı Devleti'Nin Dış Ticaretinde İzmir Limanı'Nın Önemi ", Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, ss.99-128, 2009
Çolak F., "Osmanlılarda 10 Temmuz İyd-I Millisi Üzerine ", Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, ss.197-213, 2008
Çolak F., "Ii.Meşrutiyet Dönemi’Nde İzmir’De Hürriyet Bayramı Kutlamaları", Prof.Dr.Necmi Ülker'e Armağan, cilt.1, ss.251-262, 2008
Çolak F., "Ii.Meşrutiyet Dönemi'Nde Osmanlı Dış Ticaretinde Bulgaristan'In Yeri Ve Önemi", Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, ss.201-212, 2007
Çolak F., "Türk Siyasi Tarihinde Beyaz İhtilal: 14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri(İzmir Örneği)", Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, ss.95-108, 2006
Çolak F., "Osmanlı Başkentinde Hürriyet Bayramı Kutlamaları", Toplumsal Tarih, ss.62-71, 2006
Çolak F., "Milli Mücadele Dönemi'Nde Anadolu'Da İthalat Ve İhracat Meselesi", Türk-İslam Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.179-192, 2006
Çolak F., "16.Ciepo, Türk Bilimleri Kongresi(14-19 Haziran 2004) Varşova-Polonya", Bilge, ss.118-121, 2004
Çolak F., "Türkiye’De Çok Partili Hayata Geçiş Ve Demokrat Parti (1945-1950)", Türkler, cilt.XVI, ss.774-782, 2002
Çolak F., "15.Ciepo, Türk Bilimleri Kongresi(7-14 Temmuz 2002) Londra-İngiltere", Bilge, ss.71-73, 2002
Çolak F., "Prof.Dr.Tuncer Baykara, Türkiye’Nin Sosyal Ve İktisadi Tarihi, Ankara, 2000", Türk KÜltürü, ss.127-128, 2001
Çolak F., "Prof.Dr.Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı Ve Xix.Yy.A Ait Araştırmalar, Ankara, 2000", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.237-240, 2001
Çolak F., "Zeki Velidi Togan, Türkistan Ve Diğer Müslüman Doğu Ülkelerinin Varlık Ve Kültür Mücadeleleri, Ankara, 1999", Türk Kültürü, ss.703-704, 2000
Çolak F., "14.Ciepo, Uluslararası Türk Bilimleri Kongresi", Bilge, ss.180-181, 2000
Çolak F., "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Musikisi Çalışmaları", Türk Kültürü, ss.362-369, 2000
Çolak F., "Balçova Belediyesi, Geçmişten Günümüze Balçova, Balçova, 1997", Türk Kültürü, ss.252-253, 2000
Çolak F., "Bilal Şimşir, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, İstanbul, 1999", Türk Kültürü, ss.128-129, 2000
Çolak F., "Melahat Baydur, Bir Sefirenin Anıları, Ankara, 1998", Türk Kültürü, ss.510-511, 1999
Çolak F., "İzmir Ticaretinde Afyonun Yeri Ve Önemi", Osmanlı, cilt.III, ss.528-232, 1999
Çolak F., "Uluslararası Türk Bilimleri Kongresi – 13.Ciepo ", Bilge, ss.118-119, 1999
Çolak F., "İzmir’De 21 Temmuz 1946 Seçimleri Ve Demokrat Parti", Yeni Türkiye, cilt.II, ss.1013-1024, 1998
Çolak F., "Prof.Dr. Tuncer Baykara, Türk Kültürü Araştırmaları, İzmir, 1997", Bilge, 1998
Çolak F., "Ernest Hirsch, Anılarım / Kayser Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi, Ankara, 1997", Türk Kültürü, ss.183-184, 1998
Çolak F., "Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Problemi, Ankara, 1996", Türk Kültürü, ss.767-768, 1997
Çolak F., "Ahmet Talat Onay, Milli Mücadele Yazıları, İstanbul, 1995", Türk Kültürü, ss.125-126, 1997
Çolak F., "Türkiye'De Karayolu Ulaşımı(1880-1940)", Türk Kültürü, ss.431-438, 1997
Çolak F., "Türkiye'De Demiryolu Ulaşımı(1880-1940)", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.27-42, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çolak F., "27 Mayıs Askeri Müdahalesi ve TBMM’deki Kadın Vekiller", 27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2016’ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslar arası Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Mayis 2017, vol.II, pp.477-508
Çolak F., "II.Meşrutiyet Dönemi'nde Meclis-i Mebusan'da Milli Bayram Tartışmaları ve Osmanlı Başkentinde Milli Bayram Kutlamaları(1909-1918)", V.Osmanlı Araştırmaları Sempozyumju, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Mayis 2016, pp.785-809
Çolak F., "I.Dünya Savaşı'nın İzmir ve Çevresinin Üretim ve Dış Ticaretine Etkileri", 100.Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, , İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, pp.403-432
Çolak F., "1909, 1913, 1914 Osmanlı Ziraat İstatistiklerine Göre Turgutlu'da Tarımın Durumu", Uluslararası Turgutlu Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 17-19 Kasim 2016, vol.1, pp.353-366
Çolak F., "I.Dünya Savaşı'Nın İzmir Ve Çevresinin Üretim Ve Dış Ticaretine Etkileri ", Uluslararası 100.Yılında Birinci Dünya Savaşı, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, pp.12-12
Çolak F., "Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Bir Ticaret Şehri Olarak İzmir'In Yeri Ve Önemi", Türkiye'de İskan ve Şehirleşme Tarihi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.129-139
Çolak F., "İzmir- Aydın Demiryolu'Nun Batı Anadolu Ticaretine Etkileri", CIEPO 6. Ara Dönem Sempozyumu, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2011, vol.2, pp.455-468
Çolak F., "Osmanlı Maden İstatistiklerine Göre Menteşe Sancağı'Nda Madenler", II. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2011, pp.206-216
Çolak F., "İzmir Limanı Ticaretinde Amerika Birleşik Devletleri'Nin Yeri Ve Önemi", 38. İCANAS , TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, vol.2, pp.531-545
Çolak F., "Mondros'Tan Mudanya'Ya İşgal Altında Bir Başkentte İktisadi Hayat", VII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, TÜRKIYE, 7-10 2009, vol.1, pp.337-356
Çolak F., "Osmanlı Devleti'Nin Dış Ticaretinde Almanya'Nın Yeri Ve Önemi", I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2009, pp.167-181
Çolak F., "İşgal Döneminde İzmir Ve Çevresinde Üretim Ve Dış Ticaretin Durumu", Kuva-yı Milliye'nin 90.Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2009, vol.1, pp.177-197
Çolak F., "Salihli Kazaklarının Günümüzdeki Durumu", Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu, KAZAKISTAN, 21-23 Mayıs 2007, pp.105-108
Çolak F., "İzmir Ticaretinde Palamutun Yeri Ve Önemi", 14. CIEPO, TÜRKIYE, 18-22 Eylül 2004, pp.89-96
Çolak F., "Xix.Yy Sonlarından Xx.Yy Başlarına İzmir Limanı'Ndan İngiltere'Ye Yapılan İthalat Ve İhracatın Genel Bir Değerlendirmesi ", 15. CIEPO, INGILTERE, 7-14 Temmuz 2002
Çolak F., "Salnamelerde Kuşadası", Geçmişten Geleceğe Kuşadası, AYDIN, TÜRKİYE, 23-25 Şubat 2000, ss.225-228
Çolak F., "İzmir Ve Urla Yarımadası'Nın Düşman İşgalinden Kurtarılışı", II. Uluslararası Çeşme Tarihi ve Kültürel Sempozyumu, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 1997, pp.55-62
Çolak F., "Afyon, Önemi, Ziraatı, Ticareti Ve İhracatı", 13.CIEPO, AVUSTURYA, 21-25 Eylül 1998, pp.75-80
Çolak F., "Xx.Yy Başlarından Günümüze Hatıralarla Balçova", Geçmişten Günümüze Balçova Sempozyumju, İZMİR, TÜRKİYE, 27 Eylül 1997, ss.7-10
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Çolak F., "Atatürk Dönemi Mülki İdarecilerinden Fazlı Füleç ve İzmir Valiliğindeki Çalışmaları(1935-1939)", Prof.Dr.Recep Yıldırım Armağanı, Pınarcık P., Gökçe B., Erkek M.S, KAndal S.Ç, Ed., Bilgin Kültür ve Sanat, Ankara, ss.193-217, 2017
Çolak F., "Ii.Meşrutiyet'Ten Cumhuriyete İzmir'De Üretim Ve Dış Ticaret", İzmirBüyükşehir Belediyesi, Kent Kitaplığı, İZMİR, 2013
Çolak F., "Osmanlı'Dan Cumhuriyete 10 Temmuz Hürriyet Bayramı", Çizgi Yayınevi, KONYA, 2013
Diğer Yayınlar
Çolak F., "", , ss.,
Çolak F., "", , ss.,