Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gül O.K., "Tek Parti Dönemi Mülki İdarede Yapılanma Çalışmaları", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.20, pp.125-143, 2016
Gül O.K., "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SİVAS KONSOLOSLUĞU RAPORLARINA GÖRE 19. YÜZYIL SONLARINDA SİVAS VE HAVALİSİNDE EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT (1887-1893", İnternational Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.6, pp.149-171, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Gül O.K., "BİR AMERİKALI DİPLOMATIN GÖZÜYLE BAĞDAT DEMİR YOLU PROJESİ (ABD SİVAS KONSOLOSU HENRY M. JEWETT’İN RAPORU)", ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.11, ss.1-16, 2014 (Link)
Gül O.K., "27 Aralık 1939 Erzincan Depremi’Nin Sivas Ve İlçelerine Etkileri.", Zeitschrift die Welt der Türken (Journal of World of Turks), no.2, pp.135-145, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Gül O.K., "Bir İktisadi Devletçilik Teşebbüsü Olarak Süngercilik Türk Anonim Şirketi Ve Ahmet Hamdi Başar", Zeitschrift die Welt der Türken (Journal of World of Turks), no.3, pp.245-255, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Gül O.K., "Atatürk'Ün Kültür Siyasetinde Batılaşma Ve Ahmet Hamdi Başar'A Göre Yeni Dünya Düzeni Olarak Atatürk İnkılapları", Türkiz, ss.65-74, 2011
Gül O.K., "Bahtiyar Vahabzade’De Tarih Şuuru.", Türk Yurdu, cilt.29, ss.89-91, 2009
Açıkses E., Gül O.K., "Osmanlı Toplumunda Aidiyetlik Duygusuna Bir Örnek: Ahmet Rüstem", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.169-184, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Gül O.K., "Doğu Türkistan'Dan Türkiye'Ye Hazin Bir Göç Hikayesi", Turkish Studies, no.1, pp.252-273, 2007 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gül O.K., Bozpolat Ayan S., "I.Dünya Savaşı Sürecinde Sivas'Ta Siyasi, Askeri Ve Sosyal Ortamın Ermeni Nüfusu Üzerindeki Etkiler", Uluslararası Birinci Dünya Savaşı'nın 100.Yılı Sempozyumu, BİTLİS, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2014, pp.1-1
Bozpolat Ayan S., Gül O.K., "Xix. Yüzyıl'In İlk Yarısında Kadim Dostluğa Bir Örnek: Sivas'Ta Türk-Ermeni İlişkileri", XIX. Yüzyıl'ın İlk Yarısında Kadim Dostluğa Bir Örnek: Sivas'ta Türk-Ermeni İlişkileri, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Nisan 2015, pp.1-1
Yanci Ü., Gül O.K., "Hurufat Defterlerine Göre Bozok", Uluslararası Bozok Sempozyumu, YOZGAT, TÜRKIYE, 5-7 Mayis 2016, pp.472-474
Gül O.K., "Amerikalı Misyonerlerin Belgelerinde Osmanlı Devleti'nin Savaş Hazırlıkları", I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2015, ss.0-0
Gül O.K., "Heyet-i İlmiye Çalışmalarında Öğretmenlere Yönelik Alınan Kararlar ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Öğretmen Algısı", V. International Turkic Art, History and Folklore Congress, Komrat, MOLDOVA, 13-16 Nisan 2016, pp.0-0
Gül O.K., "Petroglifler (Kaya Üstü Resimler) Işığında Türk Tarih Tezinin Yeniden Değerlendirilmesi", V. Uluslararası Türkoloji Kongresi, KAZAKISTAN, 19-20 Nisan 2013, pp.630-640
Gül O.K., "Mustafa Kemal Atatürk Dönemi Türkiye Avusturya İlişkileri", Türkiye - Avusturya İlişkileri Sempozyumu, AVUSTURYA, 24-28 Ekim 2011, pp.43-46
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Gül O.K., "Yeniden Vilayet Olma Yolunda 81 Yıl: Şebinkarahisar", Yaz, İSTANBUL, 2015