Dr. FIRAT YAŞA


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yaşa F., "The Importance of the Archives of Venice, Bologna and Modena for the Crimean Studies", Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, no.4, pp.417-429, 2017 (Link) (Abstract)
Yaşa F., "Han’ın Mutfağından Bahçesaray’daki Kölelere:Toplumsal İlişkilerin Odağında Kilercibaşı Mehmed Ağa", bilig Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, pp.27-49, 2017 (Link)
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yaşa F., "Strategy, Diplomacy, and Actors: Relations between the Crimean Khanate and Sweden in the 17th Century", Ukraine in Central - Eastern Europe, vol.17, pp.125-138, 2017 (Link)
Yaşa F., "Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi Kırım", Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), pp.209-212, 2015 (Link)
Yaşa F., "Kırım Hanlığı'nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, pp.657-669, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yaşa F., "Desirable or Undesirable: Narratives of Conversion to Islam in the Seventeenth Century of Crimea", International Conference on Muslim Heritage in Southern Ukraine: History, Culture, Religion, UKRAYNA, - , pp.9-
Yaşa F., "Statü ve İntihar: 17. Yüzyıl Kırım Toplumunda Canına Kıyan Köleler", IInternational Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Sofia, BULGARISTAN, 24-28 Temmuz 2017, pp.38-39 (Link)
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Yaşa F., "Mikro Tarihçilik ve Carlo Ginzburg", Dünyada Tarihçilik Dönemler/Okullar/Yaklaşımlar ve Tarihçiler, Ahmet Şimşek, Ed., Pegem Akademi, İstanbul, ss.255-267, 2017 (Link)
Yaşa F., "Efendi-Köle İlişkisi Bağlamında Şeyhülislam Fetvaları", Osmanlı Devletinde Kölelik: Ticaret, Esaret, Yaşam, Zübeyde Güneş Yağcı, Fırat Yaşa, Dilek İnan, Ed., Tezkire Yayınları , İstanbul, ss.209-226, 2017 (Link)
Yaşa F., Ed., "Osmanlı Devletinde Kölelik: Ticaret, Esaret, Yaşam", Tezkire, İSTANBUL, 2017 (Link)
Yaşa F., "Kırım Hanlığı Tarihi Kaynakları", Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi Kırım, Öztürk, Yücel, Ed., Çamlıca Yayınları, İstanbul, ss.401-418, 2015