Doç.Dr. ERCÜMENT YILDIRIM


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yildirim E., "Hitit Kaynaklarına Göre Mezopotamya İnanç Sisteminin Hurri Mitoloji Anlayışına Etkisi / According To Hittite Texts, Effects Of Mesopotamıa Belief System’s On Hurrian Mythology Views", Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.35, ss.1-20, 2016
Yildirim E., "Concept of Leadership in the Ancient History and Its Effects on the Middle East", Sociology and Anthropology, vol.4, pp.710-718, 2016 (Link) (Abstract)
Yildirim E., "Ctesias'in Anlatımlarında Ninus (Nemrut) / Ctesias’ Descriptions of Ninus (Nimrod)", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.30, pp.573-590, 2015
Yildirim E., "Carrhae Yenilgisi ve Roma’nın Doğu Politikasına Etkileri / Carrhae Defeat and The Effects of Rome To East Policy: Northern Syria", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.261-272, 2013
Yildirim E., "Roma İmparatorluğu’nun Doğu Sınırını Korumak İçin Euphrates Üzerinde Kurulan Lejyonlar/ Legions Along the Euphrates Established For Protection East Border of the Roman Empire", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.167-182, 2013
Yildirim E., Pekşen O., "Üçüncü Arami Göçü’nün Anadolu’nun Güneydoğusuna Yaptığı Etnik ve Siyasi Etkiler/ Third Aramaic Migration Of Ethnic And Political Effects By Southeastern Anatolia", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.31-55, 2013
Yildirim E., "Antikçağda Evliliklerle Kurulan Müttefiklikler: I. Antiokhos / Marriges Established Allinces in Ancient period: Antiochus I", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.17, pp.247-268, 2013
Yildirim E., "Roma Parth Mücadelesinde Fırat Nehrinin Jeopolitik Önemi / The Geopolitical Importance of the Euphrates River in Roma Parthian Struggle", Tarihin Peşinde, pp.45-64, 2012
Yildirim E., "II. Şapur’un 359 Yılındaki Amida Kenti Kuşatmasında Roma ve Parth Ordularının Kullandıkları Silahlar / In 359 Sapor II Siege of the city of Amida, Roman and Parthian Armies Used Weapons", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.455-475, 2012
Yildirim E., "M.Ö. II. Binde Paylaşılmayan Topraklar: Kuzey Suriye / Can Not Be Shared Areas in B.C. II Millennium: Northern Syria", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.1385-1406, 2012
Yildirim E., "Antik Yazarların Eserlerinde Zeugma / Zeugma in the Works of Ancient Authors", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.93-113, 2012
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yildirim E., "Antikçağda Cyrhhus ve X. Fretensis lejyonu / Cyrrhus and Legion Fretensis X During the Ancient Period", I. Uluslararası Muallim Rıfat, Kilis ve Çevresi Sempozyumu, KİLİS, TÜRKIYE, 16-18 Mayis 2013, pp.23-39
Yildirim E., "Concept Of Leadership In The Ancient History And It’s Effects Of Middle East", European Journal of Research on Education Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, pp.137-139
Yildirim E., "İlk Medeniyetlerin Oluşum Sürecinde Ortadoğu’da Liderler / First Civilizations In The Process Of Formation Of Leadership In The Middle East", Uluslararası Medeniyet Kongresi /International Congress On Civilizations, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Ocak 2014, pp.0-0
Yildirim E., "İnsanlığın Metafiziksel Kozmoloji Anlayışında Mezopotamya Mitolojisi'nin Sahip Olduğu Evren Algılayışının Etkisi / Effect Of Mesopotamian Mythology’s Perception Of Universe In Humanity’s Metaphysical Cosmology", Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 12-14 Kasim 2015, ss.0-0
Yildirim E., "Hitit Kaynaklarında Hurrilerin Yaşadıkları Coğrafya ile Kültürleri Arasındaki Bağlantılar / According to Hittite Texts Relations Between Hurrians Lived Geography and Their Cultures", IX. International Congress of Hittitology, ÇORUM, TÜRKIYE, 1-7 Eylül 2014, pp.0-0
Yildirim E., "Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu'nun Güneydoğusunun Etnik ve Sosyal Yapısı / Ethnic And Social Structure In The Southeastern Of Anatolia At The Assyrian Trade Colonies Period", XVII. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-19 Eylül 2014, pp.0-0
Yildirim E., "Hitit Kaynaklarına Göre Mezopotamya İnanç Sisteminin Hurri Mitoloji Anlayışına Etkisi / According To Hittite Texts, Effects Of Mesopotamıa Belief System’s On Hurrian Mythology Views", nternational Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, pp.0-0
Yildirim E., "Eskiçağ Tarihi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar / New Approaches to the Teaching of Ancient History", Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasim 2013, pp.0-0
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Yildirim E., "Eskiçağ Mezopotamya'sında Liderler Krallar Kahramanlar", Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul, 2017