Prof.Dr. AYLA SEVİM EROL


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sevim Erol A., "Özdemir, S., A. Y. Yavuz, A. Sevim Erol (2013) “The Relationship Between Microwear On Human Teeth And Nutrition: Samples From Ancient Anatolian Societies ", Natural Science (doi:10.4236/ns.2013.54058), vol. Vol.5,, pp. 449-455-, 2013 (Link)
Apaydin N., Kizilkanat E. , Boyan N., Sevim Erol A., Tekdemir İ. , "An atypical variational canal in the hip bone", Anatomy (International Journal of Experimental and Clinical Anatomy), vol.2, pp.60-62, 2008
Güleç E., Sevim Erol A., Pehlevan C., Kaya F., "A new great ape from the late Miocene of Turkey", Anthropological Science, vol.115, pp.153-158, 2007
Katkici U., Gümüşburun E., Erdil H., Sevim Erol A., Güleç E., "Astudy Of İncidance Of The İnterparietal Bone", J. Anat. Soc. India, vol.44, pp.13-17, 1995
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sevim Erol A., Pehlevan S., "Kafa İskeletinde Erken Sutur Kaynaşmasına Bir Örnek”/ A sample of Premature Fusion in the Cranium", Adli Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.33-37, 2014
Sevim Erol A., Mutlu H. , "Soru ve Yanıtlarla İnsanın Evriminde Dönemeçler", Bilim ve Ütopya, cilt.10, ss.38-40, 2014
Sevim Erol A., Gözlük P., Yiğit A. , "Kyzikos İskeletlerindeki Femurların Kollo-Diafizier Açı Genişliklerinin Biyometri Açıdan Değerlendirilmesi-The BiyometricEvaluation of the Collo-Diafiseal Angle Width of the Femurs in the Kyzikos Skeletons", Adli Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.7-15, 2013
Bulut Ö., Sevim Erol A., "THE EFFICIENCY OF ANTHROPOLOGICAL EXAMINATIONS IN FORENSIC FACIAL ANALYSIS Adli Yüz Analizinde Antropolojik İncelemelerin Etkinliği", Turkish Journal of Police Studies / Polis Bilimleri Dergisi , vol.15, pp.139-158, 2013
Sevim Erol A., "Bir Zamanlar Anadolu'da", NTV Bilim Dergisi, ss.58-63, 2009
Gözlük Kırmızıoğlu P., Yiğit A., Sevim Erol A., Yaşar Z.F., "Anthropological Analysis Of Kyzikos Human Skeletons/ Kyzikos İnsan İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi", International Journal Of Human Sciences, vol.6, pp.451-466, 2009
Gümüşburun E. , Sevim Erol A., Katkici U., Güleç E., "Variations of the Supraorbital Traits", Morphologie, vol.86, pp.19-22, 2002
Sevim Erol A., Akkören O., Bilgin B. , Bilgin T., Sülün T., Güleç E., et al.,"Elazığ-Tepecik Populasyonunda Mine Hipoplazisi", İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.98-104, 2000
Turgut H.B., Anil A., Peker T., Pelin İ.C. , Sevim Erol A., "The İncidence And Localization Of Mastoid Foramen And Superficial Parietomastoid Canal and Their Relations With Each Other", Acta Anat Nippon, vol.73, pp.23-31, 1998
Gümüşburun E. , Katkici U., Erdil H., Sevim Erol A., Güleç E., "Foramen Infra Orbitale ile Ilgili Bir Çalışma (A Study of Infraorbital Foramen", Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , cilt.20, ss.7-9, 1998
Gümüşburun E., Katkici U. , Erdil H., Sevim Erol A., Güleç E., "Foramen Infra Orbitale ile Ilgili Bir Çalışma (A Study of Infraorbital Foramen", Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , cilt.20, ss.7-9, 1998
Gümüşburun E., Sevim Erol A., Katkici U., Adigüzel E., Güleç E., "Kafa İskeletinin Üç Değişik Tipinde Sutura Metopica ile İlgili bir Çalışma", Antropoloji Dergisi, ss.207-211, 1998
Sevim Erol A., Sağir M., Özer İ., "Van / Dilkaya İskeletlerinde Metacarpallerden Boy Hesaplanması", Antropoloji Dergisi, ss.245-255, 1998
Sevim Erol A., "Eski Anadolu Toplumlarında Gözlenen Bir Paleopatolojik Doku Bozukluğu: Porotic Hyperostosis", Antropoloji Dergisi, ss.229-244, 1998
Peker T.V., Pelin İ.C., Turgut H.B., Anil A., Sevim Erol A., "Various types of suprameatal spines and depressions in the human temporal bone", European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, vol.255, pp.391-395, 1998 (Link)
Çalgüner E. , Turgut H.B., Gözil R., Tunç E., Sevim Erol A., Keskil İ.S., "Measurements Of The Carotid Canal İn Skulls From Anatolia", Acta Anatomica, vol.158, pp.130-132, 1997
Gözil R. , Keskil İ.S. , Çalgüner E. , Tunç E., Kadioğlu D., Sevim Erol A., et al.,"Neurocranium Morphology As Determined By Assimetries Across Basis Crania", Journal Of Anatomy, vol.189, pp.673-675, 1996
Katkici U., Gümüşburun E., Erdil H., Sevim Erol A., Güleç E., "Astudy Of İncidance Of The İnterparietal Bone", J. Anat. Soc. India, vol.44, pp.13-17, 1995
Sevim Erol A., "İskeletlerden Yaş ve Cinsiyet Tayini", Bilim ve Teknik, cilt.1, ss.12-12, 1994
Sevim Erol A., "PALEOANTROPOLOJİK ÇALIŞMALARDA PELVİS (KALÇA KEMERİ)İN ÖNEMİ VE TOPAKLI POPULASYONUNUN PELVİS YAPISI", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.169-179, 1993
Sevim Erol A., Duyar İ., "Kazılardan Insan Iskeletlerinin Çıkartılması Sırasında Uygulanacak İşlemler" Arkeoloji Dergisi", Türk Arkeoloji Dergisi, ss.123-135, 1992
Sevim Erol A., "Tepecik Ortaçağ Populasyonunda Konjenital Bir Hastalık: Kalça Çıkığı", Dil ve TArih-Coğrafya FAkültesi Dergisi, cilt.35, ss.289-299, 1991
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sevim Erol A., Pehleva C., Yiğit A., Gözlük Kirmizioğlu P., "2003 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı", 26. Kazı Sonuçları Toplantısı , KONYA, TÜRKIYE, 24 Mayis 2004 - 28 Mart 2005, vol.2, pp.225-236
Güleç E., Duyar İ., Sevim Erol A., "Eski Anadolu Toplumlannda Büyüme", VIII. Arkeometri Sonucları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 25-29 Mayis 1992, cilt.1, ss.227-243
Sevim Erol A., Özdemir Özbey S., "BIR EKLEM HASTALIGI OLAN OSTEOARTRIT VE ANADOLU ESKI TOPLUMLARINDA OSTEOARTRITIN YERI VE ONEMI/ JOINT DISEASE IS CALLED AS OSTEOARTHRITIS AND POSITIONAND IMPORTANCE OF OSTEOARTHRITIS IN ANCIENT ANATOLIANPOPULATIONS", 1. ULUSLARARASI TURK TIP TARIHI KONGRESI 10. ULUSAL TURK TIP TARIHI KONGRESI BILDIRI KITABI/ 1" IN1ERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE PROCEEDINGS BOOK, KAYSERİ, TÜRKIYE, 20-24 Mayis 2008, cilt.1, no.1, ss.937-950
Sevim Erol A., Özdemir Özbey S., Yavuz A.Y., "2012 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı", 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayis 2013, vol.2, pp.311-323
Sevim Erol A., Yiğit A. , Özdemir Özbey S., Gözlük Kirmizioğlu P., Yavuz A.Y., "2011 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı", 34. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayis - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.49-64
Sevim Erol A., Yiğit A., "2009 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı", 32. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-28 Mayis 2010, vol.2, pp.311-324
Sevim Erol A., Yiğit A., "2010 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı ", 33. Kazı Sonuçları Toplantısı , MALATYA, TÜRKIYE, 23-28 Mayis 2011, vol.4, pp.371-394
Sevim Erol A., Yiğit A. , "2008 Yılı Çorakyereler Kazısı", 31.Uluslararsı Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-29 Mayis 2009, vol.1, pp.205-223
Sevim Erol A., Yiğit A., "2007 Yılı Çorakyereler Kazısı", 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayis 2008, vol.2, pp.449-470
Sevim Erol A., Yiğit A., "2006 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı", 29. Kazı Sonuçları Toplantısı , KOCAELİ, TÜRKIYE, 28 Mayis - 1 Haziran 2007, vol.2, pp.343-358
Sevim Erol A., Pehlevan C., Yiğit A., "2005 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı", 28. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Mayis - 2 Haziran 2006, vol.2, pp.419-436
Sevim Erol A., Pehlevan C., Yiğit A., "2004 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı", 27. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayis - 3 Haziran 2005, vol.1, pp.9-18
Sevim Erol A., Yiğit A., Yiğit A., Gözlük Kirmizioğlu P., "2003 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı", 26. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 24-28 Mayis 2004, vol.2, pp.225-236
Sevim Erol A., Pehlevan C., "2002 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı", 25. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 26-31 Mayis 2003, vol.2, pp.317-326
Sevim Erol A., Pehlevan C., "2001 Yılı Çorakyerler Kazısı Sonuçları", 24. Uluslararsı Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-31 Mayis 2002, vol.2, pp.295-302
Sevim Erol A., Kiper Y., "2000 Yılı Çankırı/Çorakyerler Kazısı", 23. Uluslararsı Kazı, Araştırma, Arkeometri Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 28 Mayis - 1 Haziran 2001, vol.1, pp.275-284
Sevim Erol A., Kiper Y., "1999 Yılı Çankırı / Çorakyerler (Elekçiardı) Kazısı", 22. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 22-26 Mayis 2000, vol.1, pp.37-46
Sevim Erol A., Kiper Y., "1998 Yılı Çankın/Çorakyerler (Elekçiardı) Kazısı", 21. Uluslararsı Kazı , Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-28 Mayis 1999, vol.1, pp.51-54
Gözlük Kirmizioğlu P., Yaşar Z.F., Yiğit A., Sevim Erol A., "Kyzikos İskeletlerinin Dental Analizi", 24. Uluslararası Arkeometri Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayis 2008, vol.1, pp.139-149
Sevim Erol A., "", , ,
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Sevim Erol A., Yavuz A.Y., "Patara Kazılarından Ele Geçen Bir Grup İnsan İskeletinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi", PATARA VII. 1 KUM’DAN KENT’E Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı, Havva İşkan, Fahri Işık, Ed., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Antalya, ss.251-271, 2015
Sevim Erol A., Kirmizioğla P.G., "Dental Caries of Karagündüz Middle Age Population/Karagündüz Ortaçağ İnsanlarında Diş Çürüğü", SCRIPTA (Arkeolojiye Geçen Bir YAşam İçin Yazılar Veli SEVİN'e Armağan- Essay in Honour of Veli SEVİN Alife Immersed in Archaeology, AYNUR ÖZFIRAT, Ed., EGE YANINLARI, İSTANBUL, ss.393-407, 2014
Sevim Erol A., Özdemir Özbey S., Yavuz A.Y., "Antropoloji Bilimi ve Türkiye’de Gelişimi", Armağan Erkanal’a Armağan (Compiled in Honor of Armağan Erkanal), Nazlı ÇINARDALI, Ayşegül KARAASLAN, Ed., Hacettepe Üniversitesi Hastahaneleri Basımevi, ANKARA, ss.343-353, 2014
Sevim Erol A., Özdemir Özbey S., "7. BÖLÜM ADLİ ANTROPOLOJİ", Adli Bilimler, Oğuz KARAKUŞ, Ed., Adalet Yayonevi, ANKARA, ss.187-206, 2011
Unat Y., Sevim Erol A., "Doç. Dr. Armağan Saatçioğlu (1944-1990) Unutulmuş Bir Antropolog", Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, Günseli Naymansoy, Ed., Eskişehir Orhangazi Üniversitesi Yayınları Yayın No:165, Eskişehir, ss.271-290, 2009
Sevim Erol A., Özdemir Özbey S., "İskeletteki Osteoartritik Oluşumların Antropolojik Açıdan Önemi", Tıp Tarihi Araştırmaları 16 (History of Medicine Studies, Hüsrev Hatemi, Aykut Kazancıgil, Ed., Yüce Yayınları, İstanbul, ss.312-312, 2009
Sevim Erol A., Yavuz A.Y., "İskelet travmaları ve Antropoloji Biliminde Önemi", Tıp Tarihi Araştırmaları 16 (History of Medicine Studies, Hüsrev HATEMİ, Prof. Dr. Aykut KAZAN, Ed., Yüce Yayınları, İstanbul, ss.314-314, 2009
Sevim Erol A., Özdemir Özbey S., Durgunlu Ö., "Tıp Tarıhı Açısından Anemı: Eskı Donemlerde Yasam1ş Insan Toplumlarında Anemının Yerı Ve Önemı", IX. TURK TIP TARIHI KONGRESI BILDIRILERI Gevher Nesibe Darüşşifa'sının 800. Kuruluş Yılı, XXIV. GEVHER NESIBE, Prof. Dr. Esin Kahya, Prof. Dr. Sevgi Şar, Doc. Dr. Adnan Ataç, Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Ed., Nobel Yayınevi, ANKARA, ss.298-310, 2006
Sevim Erol A., " PaleoanthropologicAnalysis of the Human Skeletal Remains From The Yüceören Necropolis", in: YÜCEÖREN DOĞU KİLİKYADA BİR HELENİSTİK-ROMA NEKROPOLÜ/ YÜCEÖREN A HELENISTIC AND ROMAN NECROPOLIS IN EASTERN KILIKIA, Yücel Şenyurt, Atakan Akçay, Yalçın Kamış, Eds., Gazi Üniversitesi ARÇED, Mert Basın yayın Sn. Tic. Ltd.Şti, ANKARA, pp.243-280, 2006
Sevim Erol A., Pehlevan C., Günay I. , "Arkeolojide Paleoantropoloji", Hayat Erkanal’a Armağan-Kültürlerin Yansıması, Armağan ERKANAL-ÖKTÜ ve diğerleri, Ed., Homer Kitabevi ve Yayıncılık, ANKARA, ss.660-666, 2006
Diğer Yayınlar
Sevim Erol A., Bulut Ö., Aksoy Sugiyama C., "Kongre Değerlendirmesi: Uluslararası Antropoloji Bilimleri Kongresi", Diger, ss.90-98, 2015
Sevim Erol A., "Çorakyerler Fosil Yatağı Çankırı'da tarihten kalma bir hayvanat bahçesi", Diger, ss.20-25, 2013
Sevim Erol A., "Sekiz Milyon Yıl Önce Primatlar ve Kaplanlar Ülkemizde Yaşıyordu", Diger, ss.26-27, 2012
Sevim Erol A., "Geç Miyosen Dönemde Anadolu", Diger, ss.118-128, 2011