Prof.Dr. HALİME HÜRYILMAZ


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Hüryilmaz H., "The Identification Of Wood Charcoals From An Early Bronze Age Mound (Yenibademli) In Western Turkey", DREWNO, vol.57, no.193, pp.97-108, 2014 (Link)
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük'Te Erken Bronz Çağı'Na Ait Deprem İzleri", Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.47-66, 2012 (Link)
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2003 Yılı Kazıları", Anadolu/Anatolia, cilt.Ek Dizi, no.2, ss.135-145, 2008 (Link)
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük'Te Bulunan Sürtme Taş Endüstrisine Ait Öğütme Ve Ezgi Taşlarının Morfolojik Ve Tipolojik Analizi ", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.6, ss.01-21, 2007 (Link)
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük: 5000 Yıllık Bir Yerleşmede Sosyal Yaşam", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.85-97, 2007 (Link)
Hüryilmaz H., "Yenibademli Höyük: Kuzeydoğu Ege Denizi'Nde Bir Erken Tunç Çağı Yerleşmesi", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.27-44, 2002 (Link)
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük'Te Ele Geçirilen Pişmiş Toprak Kancalar", Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, ss.9-20, 2001 (Link)
Hüryilmaz H., "Göller Bölgesinin Batısında Bulunmuş Bir Maden Taklidi Testi", Belleten, cilt.LXII, ss.713-726, 1998
Hüryilmaz H., "İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan Yortan Mezarlık Kültürü'Ne Ait Üç Kap", Belleten, cilt.LXI, ss.499-518, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük'Te Erken Bronz Çağı'Nda Kent Ve Ekonomi", Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması VI, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Agustos 2008, ss.51-55
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2012", 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayis 2013, vol.1, no.163-1, pp.16-32
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2011", 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayis - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.169-190
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2007", 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayis 2008, pp.241-254
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük'Te Kent Tasarımı, Üretim Ekonomisi Ve Besin Kaynakları", Hacettepe-Arkeoloji Bilimi, Tarih Öncesi Çağlardan Antik Çağ'a Anadolu Kültürleri, ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2015, ss.0-0
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2009", 32. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-28 Mayis 2010, vol.1, pp.128-141
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2008", 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-29 Mayis 2009, vol.3, pp.231-245
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyüğün Erken Bronz Çağ Kültüründe Kuzeybatı Anadolu Etkileri", IV. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, Batı Anadolu'da Erken Tunç Çağ, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 19-21 Mart 2014, pp.baskıda-0
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazıları 2010", 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayis 2011, vol.1, pp.1-18
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Hüryilmaz H., "",
Hüryilmaz H., "Tonankerfunde aus Yenibademli Höyük, Gökçeada (Imbros)", in: Neufunde-Analysen-Bewahrung, "Dreyer B.", "Aybek S.", Eds., Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, pp.105-118, 2018 (Link)
Hüryilmaz H., "Erken Bronz Çağı'nda Kuzey ve Doğu Ege Denizi Adaları: Yerleşim Yerleri, Yaşamsal Kaynaklar ve Kültürel İlişkiler", Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekan, "Coşkun, G.", Ed., Bilgin Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, ss.1-14, 2017 (Link)
Hüryilmaz H., "Sap Delikli Taş Baltalar Özelinde Gökçeada-Yenibademli Höyük ve Balkan Yarımadası Arasında İlişkiler", 10. Balkan Tarihi Kongresi, "Erler, M.Y.", Ed., Uğur Ofset Matbaacılık, Samsun, ss.217-230, 2017 (Link)
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyüğün Yüksek Şerit Kulplu Kaseleri ve Düşündürdükleri", Samsat'tan Acemhöyük'e Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan'a Armağan, "Özkan S, Hüryılmaz H, Türker A., Ed., Ege Üniversitesi, İzmir, ss.157-163, 2017 (Link)
Hüryilmaz H., "Erken Bronz Çağı'Nda Kuzey Ve Doğu Ege Adalarında Ekonomik Faaliyetler Ve Kültürel İlişkiler", Profesör Doktor İlhan Kayan'a Armağan, Pro. Dr. Öner, E., Ed., Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No. 181, Bornova / İzmir, ss.245-254, 2013 (Link)
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Höyük: Troia'Nın Denizaşırı Uydusundan Bezemeli Keramik Örnekleri", Karadeniz'den Fırat'a Bilgi Üretimleri Önder Bilgi'ye Armağan Yazılar, Öztan, A., Dönmez, Ş., Ed., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.233-252, 2011 (Link)
Hüryilmaz H., "The Early Bronze Age Lithic Industry In Yenibademli Höyük (Gökçeada/Imbros)", in: Studia Troica, Jablonka, P., Pernicka, E., Rose, C. B., Eds., Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, pp.229-235, 2009 (Link)
Hüryilmaz H., "Kuzeydoğu Ege Denizi'Nin Rüzgarlı Bahçesi: Gökçeada", AS-DE Ofset, ÇANAKKALE, 2006 (Link)
Hüryilmaz H., "Gökçeada-Yenibademli Topluluğunun Erken Bronz Çağı'Nda Karma Besin Ekonomisi", Hayat Erkanal'a Armağan: Kültürlerin Yansıması, Avunç, B., Ed., Homer Kitabevi, İstanbul, ss.430-439, 2006
Hüryilmaz H., "Cultural Relations Of The Settlement Yenibademli Höyük In Iii Millennium B.C.", in: Annuary Department of Archaeology, Stoytchev, T., Eds., New Bulgarian University Sofia, Sofia, pp.139-143, 2004 (Link)
Hüryilmaz H., "Silent Witnesses Of Imbros: Early Bronze Age Human Figurines From Yenibademli", in: Festschrift für Manfred Korfmann Mauerschau Band I, Aslan, R., Blum, S., Kastl, G., Schweizer, F., Thumm, D., Eds., Verlag Bernhard Albert Greiner, Remshalden-Grunbach, pp.351-362, 2002 (Link)
Hüryilmaz H., "Eine Gruppe Frühbronzezeitlicher Menschenfigurinen Aus Yenibademli Hööyük Auf", in: Studia Troica, Korfmann, M., Eds., Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, pp.475-488, 1999 (Link)
Diğer Yayınlar
Hüryilmaz H., "Antik Dönemde Balıkesir", Diger, ss.11-27, 2003