Dr. ÖZKAN DEMİR


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Demir Ö., "İkinci Dünya Savaşı'na Kadar Türkiye'de Madencilik Alanındaki Gelişmeler", The Journal of Academic Social Science (ASOS JOURNAL), pp.478-490, 2017 (Link)
Haykir Y., Demir Ö., "6326 Sayılı Petrol Kanunu ve Demokrat Parti Dönemi Petrol Politikası", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.251-269, 2017 (Link) (Özet)
Demir Ö., Çevik M., "Etibank Ergani Bakır İşletmesi'Nin Kuruluşu Ve Elazığ'In Maden İlçesine Getirdikleri", TURKISH STUDIES, vol.9, pp.27-39, 2014 (Link)
Demir Ö., Bakar N., "Silifke Yörüklerinde Doğum, Evlenme Ve Ölüm Gelenekleri Üzerine Araştırma", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.35, pp.111-133, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bakar N., Demir Ö., "Tarihi Yapıların Tarih, Kültür ve İnanç Turizmine Etkileri Silifke Örneği", II.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.648-669
Doğanay R., Demir Ö., "Etibank’ın Madencilik Faaliyetlerinin Bayındırlık, Ulaşım ve Eğitim Hizmetlerine Katkıları", VIII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, KONYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayis 2017, pp.381-386
Demir Ö., "27 Mayıs Darbesi’nden Sonra Türkiye’nin Ekonomi Politikasındaki Değişim “Planlı Kalkınma Dönemi”", 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu, YOZGAT, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2018, pp.84-87 (Link)
Demir Ö., "Madenciliğin Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkileri: Ergani Bakır İşletmesi Örneği", 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu , NİĞDE, TÜRKIYE, 3-6 Mayis 2012, pp.178-189
Demir Ö., Bakar N., "Silifke İnanç Turizminde Aya Tekla'Nın Yeri Ve Önemi", Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı Bildiri Kitabı, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayis 2013, pp.739-747
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Demir Ö., Baltacı M., İlgün N., "Özel İlgi Turizm Kapsamında İnanç Turizmi: Silifke Aya Tekla Örneği", Kent Stratejisi Silifke, Saygın, Muhammet, Ed., Eğitim Yayınevi, KONYA, ss.175-186, 2017 (Özet)