Öğrenci BARAN GÜVENÇ


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Güvenç B., "Kavimler Göçü ve Batı Roma İmparatorluğunun Çöküşü", 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.629-640, 2017
Tansü Y.E., Güvenç B., "Eski Türk Mitolojisinde Hayvan Motifleri Üzerine Düşünceler", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.111, pp.203-218, 2015
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Güvenç B., Tansü Y.E., "MİTOLOJİK KUŞLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER (Hüdhüd, Ziz, Hümâ)", PROF. DR. SALİM CÖHCE ARMAĞANI “Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür”, Alpaslan Ceylan, Ed., Berikan Yayınevi, Ankara, ss.893-902, 2017
Güvenç B., Tansü Y.E., "Mitolojik Kuşlar Üzerine Düşünceler (Phoenix, Garuda, Simurg, Karakuş, Anka)", Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına Hayatı, Eserleri ve Armağanı, Yunus Emre Tansü, Mehmet Biçici, Ed., Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Gaziantep, ss.783-806, 2017