Arş.Gör. ERHAN ATEŞ


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ateş E., "Kraliçe Tamara (Tamar) Devri (1184-1213) Gürcü Dış Politikası ve Bölgedeki Yansımaları", Tarih İncelemeleri Degisi, vol.32, pp.363-390, 2017 (Link)
Ateş E., "Selçuklu-Gürcü Mücadelelerinde Bir Dönüm Noktası: Didgori Savaşı (1121) ve Sonuçları", Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.35, ss.73-96, 2016 (Link)
Ateş E., "Gürcü-Moğol İlişkisi –Güney Kafkasya 1220-1346– ", Tarih Okulu Dergisi, vol.9, pp.1177-1180, 2016 (Link)
Ateş E., "XI-XIII. Yüzyıllarda Türk-Gürcü İlişkileri", Karadeniz Araştırmaları Dergisi Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, vol.13, pp.248-250, 2016 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ateş E., "Moğol Hanlarını Karşı Karşıya Getiren Savaş: Terek Nehri Muharebesi (1263)", XVIII. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.791-792