Yrd.Doç.Dr. OKTAY BERBER


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Berber O., "Türklüğün Zamandizini; 1914’te Çıkarılan İlk Türk Yılı Takvimi Üzerine", Türk Yurdu, ss.62-65, 2018
Berber O., "Türklerin İslamlaşma Sürecine Dair Türk Tarih Yazımındaki Bazı İfadeler Üzerine", Türk Tarihi Araştırmaları, vol.2, pp.1-24, 2017 (Link)
Berber O., "Eski Türk Dini Şamanizm(mi)dir", İhtimal Dergisi, ss.26-31, 2016
Berber O., "Bengü Taşların Dili: Sergey Grigoryeviç Klyaştornıy'In Türk Tarihi Ve Kültürüne Katkıları Üzerine", Türk Yurdu, cilt.35, ss.59-66, 2015
Berber O., "The Role of Kalmyks for Turkish Policy of Tsarist Russia in the Period of Peter I", Studia et Documenta Turcologica, pp.11-22, 2014 (Link) (Abstract)
Berber O., "Xvii. Yüzyılda Kalmukların İdil-Yayık Bölgesindeki Faaliyetleri", Tarih Okulu Dergisi (TOD), pp.337-358-, 2014 (Link)
Berber O., "Anadolu Türk Kültüründe Düğün Ve Merasimler", Sence, ss.58-63, 2014
Berber O., "Kırım: Tamgalı Gök Bayrakta Gizli Sırrım", Eski-Yeni, ss.45-55, 2013
Berber O., "Kalmuk Adı Üzerine Bazı Değerlendirmeler", Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), vol.1, pp.47-62, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Berber O., "Muhâkemet'L-Lügateyn'De Geçen Türk Ordu Teşkilatına Ait Terimlerin Karşılaştırmalı İncelemesi", Turkish Studies, vol.5, pp.890-904, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Berber O., "İşgalden Hürriyete Bir Sonuç: Türkiye Devleti'Nin Şekl-I Hükümeti Cumhuriyettir", Eski-Yeni, ss.10-13, 2009
Berber O., "Türk Kültüründe Eğlence Ve Birlik Unsuru Olarak Düğünler", Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.1-11, 2009 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Berber O., "Kırgız Seyirlik Çocuk Eğlence Oyunu: Tak Teke", I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı,, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 14-17 Mayis 2015, pp.195-200
Berber O., "Budizmin Yayılışında Kalmukların Rolü Var Mı?", Altay Toplulukları Sempozyumu (Din ve İnanç Ritüelleri-Dil ve Tarih Meseleleri), ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Temmuz 2015, pp.221-228
Berber O., "Rus İşgalinden Demokratik Cumhuriyetin Kuruluşuna Bir Merkez Olarak Gence", 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-27 Mayis 2018, pp.46-46
Berber O., "Çarlık Rusyası-Kırım Hanlığı İlişkilerinde Kalmukların Rolü", Tatarların Tarihi Mirası III. Uluslararası Konferansı, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2013, pp.0-0 (Özet) (Abstract)
Berber O., "Xviii. Yüzyılın İlk Yarısında Çarlık Rusyası'Nın Türkistan Siyasetine Böl-Yönet İlkesi Bağlamında Bir Bakış", 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, UKRAYNA, 28 Ağustos-2 Eylül 2012, pp.729-736 (Özet)
Berber O., "Türk Kültüründe Töre Kavramının Sosyo-Kültürel Ve Siyasi İşlevinin Anlamsal Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme", VIII. Milletlerarası Türk Halk Kltürü Kongresi, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2011, pp.0-0 (Özet)
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Berber O., "Göktürk Dönemi Türk Diplomasisinin Hususiyetleri Üzerine", in: Kerkük Çok Irak Değil Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar II, Demir A., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.33-46, 2018
Berber O., "Çarlık Rusya ve Osmanlı Devleti’nin Askeri Modernleşmesi Üzerine Bir Karşılaştırma: Cevdet Paşa’nın Benzetmesi Ne Anlam İfade Ediyor?", in: Dede Korkut’un İzinde Otuz Yıl Prof. Dr.Üçler Bulduk’a Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar, Demir A., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.393-413, 2018
Berber O., "Osmangazi İlkler Ve Karacahisar", Odunpazarı Belediyesi Yayınları, ANKARA, 2010