Diğer RESÜL NARİN


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Narin R., "Osmanlı Devleti Zamanında Kocaeli Ormanları", BELLETEN, vol.LXXV, pp.769-783, 2011
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Narin R., "Amerikan Board'In Osmanlı Ermenileri Üzerine Etkisi (1820-1870): Kocaeli Örneği", Yeni Türkiye, cilt.20, ss.1503-1518, 2014 (Link)
Narin R., "19. Yüzyıl Kocaeli’Nde Misyonerlik Faaliyetleri", KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, vol.9, pp.67-76, 2012
Narin R., "The Times’In Penceresinden 19. Yüzyıl Adapazarı’Na Bir Bakış", MÜTEFERRİKA KİTABİYAT DERGİGİSİ, ss.185-193, 2010
Narin R., "Düyûn-I Umûmiye İdaresi Ve Adapazarı", KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, cilt.6, ss.49-59, 2009
Narin R., "Temettuat Defterlerine Göre Adapazarı Kazası", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT DERGİSİ, cilt.10, ss.221-231, 2008
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Narin R., "Kocaeli'de İz Bırakan Bir Kuvayı Milliyeci İpsiz Recep", Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2015, vol.3, no.1, pp.1515-1539
Narin R., "Osmanlı Dönemi Haritalarında Kocaeli'ne Dair Tespitler", Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-27 Mart 2016, vol.3, pp.1553-1578
Narin R., "Osmanlı’Dan Cumhuriyet’E Adapazarı Ticaret Bankası", I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, KOCAELİ, TÜRKİYE, 20-22 Nisan 2006, cilt.II, ss.938-962
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Narin R., "Ada'Dan Pazar'A Sakarya", Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, SAKARYA, 2014 (Link)
Narin R., "Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu-IV Bildirileri Cilt:III", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOCAELİ, 2018
Narin R., "Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu-IV Bildirileri Cilt:II", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOCAELİ, 2018
Narin R., "Sakarya Türkmen/Manav Tarihi Yedi Asırlık Bir Tarih", Sakarya Yerel Kültür Derneği Yayınları, SAKARYA, 2018
Narin R., Ed., "Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu-IV Bildirileri Cilt:1", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOCAELİ, 2018
Narin R., "SATSO ile 1 Asır", Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, SAKARYA, 2017 (Link)
Narin R., "Osmanlı Devletinde Bir Ticaret Şehri: Adapazarı ve Gümrüğü", Arşiv ve Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Atilla Çetin'e Armağan, Turgut Subaşı, Ed., Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Adapazarı, ss.259-272, 2016
Narin R., "Gökkubbe Altında Birlikte Yaşam Örneği: Adapazarı'nda Gayrimüslimler", Bir İnsan'ı Selim Prof. Dr. Azmi Özcan'a Armağan, Arıkan R.- Demiryürek H., Ed., Lotus Yayınevi, İstanbul, ss.803-822, 2016
Narin R., "Ada'Dan Pazar'A Sakarya", Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası yayınları, SAKARYA, 2014
Narin R., "Xix. Yüzyılda Adapazarı'Nda Ermeniler", Tarihte Türkler ve Ermeniler, Hülagü M. Şaşmaz M. Karaca T. , Ed., Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.363-386, 2014 (Link)
Narin R., "Serdivan Tarihi", Değişim Yayınları, İSTANBUL, 2013
Narin R., "Cumhuriyete Giden Yolda Atatürk'Ün İzmit Konuşmaları", İzmit Belediyesi, KOCAELİ, 2012
Narin R., "Xix. Yüzyılda Adapazarı", Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, SAKARYA, 2011
Narin R., "Açıkhava Müzesi Kocaeli", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOCAELİ, 2010
Narin R., "Kocaeli Turizm Rehberi", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOCAELİ, 2010
Narin R., "Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda Misyonerlik Ve Adapazarı’Ndaki Misyoner Okulları", ORGENERAL ALİ FUAT CEBESOY ANISINA ARMAĞAN, Şaban Kayıhan, Ed., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Sakarya, ss.314-325, 2010